[HLAVNÍ STRÁNKA]
Nejdek
gotický hrad
Poloha: na žulové ostrožně nad ohybem řeky Rolavy na SV okraji stejnojmenného města (okr. Karlovy Vary)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřicenina => vstup volný, Černá věž uzavřena
Doprava: vlak 1 km, bus 1 km, parkoviště 300 m mapa KČT 1: 50000 č. 3 "Krušné hory - Kraslicko", čtverec D3
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 30.9. 2000


Počátky hradu nejsou zcela jasné, poslední hypotézy usuzují z podoby věže na zeměpanský strážní hrad z 13. století. Prvním doloženým majitelem byl patrně v letech 1300-1341 Konrád Plick. Jeho rod přijal roku 1340 Nejdek jako královské léno a držel jej až do roku 1410. Poté se zde střídali majitelé až do roku 1446, kdy hrad koupili Šlikové. Roku 1568 ho snad jako krátkodobou zástavu držel Jindřich z Regeru. Roku 1602 prodal Štěpán Šlik Nejdek Bedřichovi Colonovi z Felsu. Protestantští Colonnové se běh třicetileté války museli vystěhovat a Nejdek koupil Heřman Černín z Chudenic. Hrad byl tou dobou zřejmě zničen a kromě Černé věže rozebrán v polovině 17. století na stavbu nového zámku. Černá věž byla později upravena na zvonici. V 18. století byl do přízemí proražen nový vstup a v roce 1831 byla věž snížena a opatřena dnešní střechou. V letech 1734-94 bylo panství majetkem Hartigů, v 19. století pak Kleistů

Malý hrad na žulové ostrožně nad ohybem řeky Rolavy v čele zajištoval šíjový příkop. Za dalším příkopem se tyčí Černá věž, za kterou jsou vidět sporé zbytky hradních konstrukcí, především obvodového poevnění představovaného přitesanou skálou opatženou otvory. Bezprostředně za věží je to pak příčná zeď z velkých kvádrů se střílnou a mladším otvorem.
Věž má nepravidelný lichoběžníkový půdorys a vznikla v několika etapách. V první fázi byla postavena do výše dnešního druhého patra. Z té doby pochází obdélný vchod v úrovni 2. patra a střílna 1. patra. Věž byla při neznámé příležitosti značně poškozena a poté delší dobu chátrala. Někdy v 15. století byla opravena a opatřena ostatními dochovanými středověkými otvory. Na počátku 16. století byla opatřena dnešním nejvyšším patrem. Nad ním bylo ještě další patro vysazené na konzolách, to bylo v roce 1831 sneseno.půdorys

půdorys 1. patra Černé věžeikonografie
dvě kresby K. Liebschera z přelomu 19. a 20. století

pohled od jihu

pohled od jihozápadufotoalbum

Černá věž

000930-141
pohled od jihozápadu
za věží areál paláce

000930-143
pohled od jihu

000930-144
pohled od severu

000930-148
zazděný portál v 1. patře severního čela

palác

000930-145
pohled od severu k jihu

000930-146
nároží místnosti vytesané do skály

000930-147
pohled od jihu k severu

000930-149
jižní stěna proti věži

000930-150
spára mezi věží a palácem

000930-151
střep zdiva v jihovýchodní části

© 2000-2001 Zany