[HLAVNÍ STRÁNKA]

Podhradí (Neuberk)
zříceniny románsko-gotického hradu
zříceniny renesanční tvrze přestavěné na barokní zámek

Poloha: v obci Podhradí: hrad na skále, v jeho těsném sousedství Horní a Dolní zámek, v severozápadní části vsi Nový zámek
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina => vstup volný
Doprava: bus 500 m (zastávka ČSAD Podhradí, závod - linka č. 410110 Cheb - Aš, Doubrava)
mapa KČT č. 1 "Ašsko a Chebsko", čtverec B1
Prameny:
  1. Jiří Úlovec: "Hrady, zámky a tvrze na Chebsku", Chebské muzeum, Cheb, 1998
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  3. Jiří Úlovec: "Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech", Libri, Praha, 2000
Datum návštěvy: 29.9. 2000


Počátkem 13. století se na východ od Aše usadili páni z Neubergu a vzápětí si na vysoké skalní ostrožně postavili nový hrad. První písemná zmínka o něm však pochází až z roku 1288, kdy jej nakrátko císař propůjčil v léno pánům z Plavna. Do rukou Neubergů se brzy vrátil a zůstal v nich až do jejich vymření po meči roku 1395. Tehdy vyženili Podhradí Zedwitzové. Ti jej drželi celých dalších 550 let až do roku 1945. Během této doby si v blízkém okolí původního hradu postavili další tři panská sídla zvaná Horní, Nový a Dolní zámek.
Původní románský hrad vznikl v severní části dispozice. Později, možná dokonce až ve 14 století byla na vyvýšené skále postavena dnes 21,5 metrů vysoká okrouhlá věž. Zřejmě již v 16. století byl hrad opuštěn a jeho definitivní konec nastal po požáru na přelomu 16. a 17. století, kdy byly zbytky budov zbořeny a použity na stavební materiál.
Náhradou za hrad vzniknul v jeho severozápadním předpolí renesanční zámek. Jeho přesnou podobu neznáme, po poničení Švédy na přelomu 30. a 40. let a znovu na konci 17. století byl původně snad trojkřídlý zámek výrazně přestavěn do podoby velké obdélné dvoupatrové budovy. Ta byla po požáru roku 1902 opuštěna a postupně se změnila ve zříceninu, dnes stojí pouze trosky obvodových zdí.
Poté, co bylo panství rozděleno mezi několik větví rodu, postavili si příslušníci jedné z nich vysoko nad severozápadní částí vsi nové sídlo později zvané Nový zámek - obdélnou dvoupatrovou budovu průčelím obrácenou k jihu. Ta byla v 60. letech 20. století pro naprostou zchátralost zbořena, zbývají pouze zavalené sklepní prostory.
V polovině 18. století si Zedwitzové po dalším rozdělení panství na terase pod starším zámkem, od té doby zvaným Horní, postavili na zbytcích nějaké starší budovy nové sídlo zvané Dolní zámek. Opět se jednalo o obdélnou patrovou budovu s dřevěným či hrázděným druhým patrem. Nejspíše v 1. polovině 19. století byla k jejímu východnímu průčeí přistavěna dvě kratší křídla. Ještě v 50. letech stála budova prakticky beze změn, v dalších letech však postupovala zkáza velmi rychle - během několika let se budova změnila k nepoznání a kolem roku 1965 byla bez dokumentace zbořena.půdorys

výřez z katastrální mapy z r. 1841

plán zbytků hradu

řez bergfritem
(podle K. Albertiho)

Horní zámek
přízemí

Nový zámek
sklepy a přízemí

Dolní zámek
sklepy a zdivoikonografie

zříceniny hradu a starý zámek na mapě Chebska z roku 1641

výřez z Josefinské mapy po r. 1764

hrad a starý zámek
(kresba podle vyobrazení údajně z r. 1933)

zříceniny hradu a část starého zámku (kresbě z 1. pol. 19. stol.)

Nový zámek kolem roku 1920

dvorní průčelí Horního zámku (60. léta)

západní průčelí Dolního zámku
(50. léta)

západní průčelí Dolního zámku
(60. léta)

torzo Dolního zámku po demolici
(konec 60. let)fotoalbum

hrad

000929-007
bergfrit od severu

000929-008
příkop na sever od jádra

000929-009
vstupní portál bergfritu

000929-011
severovýchodní nároží jádra

000929-014
jádro od jihu

000929-015
východní část ostrohu se zbytky paláce

Horní zámek

000929-001 & 002
dvorní průčelí

000929-003
severozápadní kout interiéru

000929-004
vnitřní líc dvorního průčelí

000929-005
jihovýchodní stěna

000929-006
zbytky hospodářských budov severně od hradu

© 2000-2001 Zany