[HLAVNÍ STRÁNKA]
[ZPĚT]

Nové Hrady, okr. Chrudim
rokokový zámek


vstupní průčelí

Poloha: na okraji stejnojmenné obce (okr. Chrudim)
Majitel: Petra a Magda Kučerovi
Uživatel: Nové Hrady investiční společnost
Adresa: Nové Hrady 1, 53945
telefon: 0455/325353-5, fax 0454/325112
WWW http://www.nove-hrady.cz
novhrady@mbox.vol.cz
Expozice: skromné zbyky hradu volně přístupné, na zámku probíhá rekonstrukce, je však možná prohlídka již opravených interiérů
Otevřeno: celoročně denně mimo Po, 9-16, avšak po předchozí dohodě
Prohlídka: samostatně
Vstupné: dobrovolné
Doprava: bus 200 m, parkoviště 100 m (i bus)
Prameny:
  1. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
  2. Pavel Vlček: "Encyklopedie českých zámků", Libri, Praha 1997
  3. Eugen Vasiliak, T. Durdík: "Nad městy, hrady a zámky" multimediální CD-ROM, ANSA s.r.o., Turnov 2001
Datum návštěvy: 16.4. 1999, 31.12. 2000


Projekt rokokového zámeckého objektu zhotovil arch. Josef Jäger podle náčrtků stavebníka Jana Antonína Harbuvala Chamaré, který stavbu také osobně řídil. Výstavba zámku proběhla v l. 1773-1778; stojí na úpatí jižního svahu zalesněného vrchu a je dominantou obce. Za posledních majitelů, Bartoňů z Dobenína, byl v letech 1936-1939 opraven.
Z patrového zámku obdélníkového půdorysu, se středním rizalitem, vybíhají dvě odstupňovaná postranní křídla, spojená terasou, jež odděluje od zámku čestný dvůr. Ten je po stranách sevřen dvojicí přízemních, pův. správních budov se štíty (1778). Nad hlavním portálem zámecké budovy ve středním rizalitu umístěn balkón na toskánských sloupech, nad štítem četné plastiky od Jana Mělnického. Jeho dílna dodala i další architektonické články, vázy a sošky.
Polokruhové nádvoří před zadním zámeckým průčelím uzavírá zeď s branou, vyzdobenou alegorickými plastikami Léta a Podzimu od Karla Devotiho. Dodatečně byl na příjezdové straně čestný dvůr v l. 1781-1782 uzavřen zvlněnou zdí terasy, prolomenou velkoryse pojatou trojitou branou s plastickou výzdobou z r. 1782 od sochaře Víta Čermáka.
Zámecký objekt má mansardové střechy. Do zámku se vchází portálem pod balkónem. V přízemí je rozlehlá trojlodní vstupní hala, sklenutá křížovými klenbami na 4 hranolové pilíře. Z haly vedou samostatná schodiště do každého zámeckého křídla; nad ní v prvním patře je hlavní sál, nejvýznamnější prostora zámku. Zdobí jej jemná štukatura na stěnách (kdysi i na stropě) z r. 1777 od Josefa Procházky a člení pilastry. Od téhož sochaře pochází rokokový oltář v zámecké kapli v přízemí záp. křídla objektu; obraz je dílem Jana Nivelta z r. 1778.
Prohlídkový okruh začíná ve velkém sále a prochází se místnostmi, které zařízením navozují představu rokokového feudálního sídla. Interiéry jsou vybaveny rokokovým a klasicistním nábytkem, obrazy, podobiznami, lustry, koberci, českým i cizím porcelánem a sklem, kameninou, cínem, předměty uměleckého řemesla. Park pochází z let 1791-1807, jsou v něm četné domácí i cizokrajné dřeviny - jehličnany a hlavně listnáče, nejvýznamnější z nich rostou kolem horní cesty a u zámku. Okrouhlý zahradní pavilón byl postaven v době založení parku. Za zámkem je budova špýcharu z r. 1779 s původním portálem.



půdorys

půdorys přízemí celého areálu

půdorys 1. patra zámecké budovy



ikonografie

kresba neznámého autora z konce 18. stol.

letecké fotografie E. Vasiliaka

pohled od východu

pohled od jihozápadu

pohled od jihozápadu



fotoalbum

16.4. 1999

C003-11
západní křídlo

C003-12
střední rizalit

C003-10
východní křídlo

C003-13
východní správní budova

C003-14
západní správní budova

C003-15
trojdílná vstupní brána


31.12. 2000
(foceno za nepříznivého počasí - chumelenice, vítr)

001231-006
západní křídlo

001231-003
hlavní budova se vstupním rizalitem

001231-007
východní křídlo

001231-008
trojdílná vstupní brána

001231-009
severní fasáda z hradního vrchu

001231-025
západní fasáda západního křídla

© 1999-2001 Zany