[HLAVNÍ STRÁNKA]

Obřany (okr. Kroměříž)
zříceniny gotického hradu

Poloha: okres Kroměříž, na vrcholovém hřebenu vysokého kopce (704 m n. m.) 5 km JV od Chvalčova
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: volný vstup
Doprava: autobus 4 km (Chvalčov, hotel Říka), vlak 9 km (Bystřice pod Hostýnem)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Jiří Kohoutek: "Hrady jihovýchodní Moravy", Archa, Zlín 1995
Datum návštěvy: 2.7. 2000přehled dějin
Hrad vybudovali v polovině 14. století páni z Kunštátu bez povolení markraběte. Proto měl být zbořen, ale nakonec jej roku 1373 postoupili markraběti Janu Jindřichovi. Zničen pravděpodobně v husitských válkách (jako zbořený roku 1447).


půdorys
Obřany - předpokládaný vzhled hradu
předpokládaný vzhled hradu
Obřany - předpokládaný vzhled hradu
předpokládaný vzhled hraduikonografie

není k dispozicifotoalbum
zbytky okrouhlé věže - pohled od jihovýchodu
C019-16
zbytky okrouhlé věže - pohled od jihovýchodu
severní hradba - nádvorní stěna
C019-17
severní hradba - nádvorní stěna (pohled od západu)
severní hradba - vnější průčelí od západu
C019-18
severní hradba - vnější průčelí od západu
severní hradba - vnější průčelí od západu
C019-19
severní hradba - vnější průčelí od západu
severní hradba - střední část (pohled od jihu)
C019-20
severní hradba - střední část (pohled od jihu)
severní hradba a torzo válcové věže (pohled od východu)
C019-21
severní hradba a torzo válcové věže (pohled od východu)
severní hradba a torzo válcové věže (pohled od severu)
C019-22
severní hradba a torzo válcové věže (pohled od severu)
východní část hradního areálu - (pohled od severozápadu)
C019-23
východní část hradního areálu - (pohled od severozápadu)
severní hradba - střední část (pohled od severu)
C019-24
severní hradba - střední část (pohled od severu)
severní hradba - východní část (pohled od severu)
C019-25
severní hradba - východní část (pohled od severu)

C019-26
příkop mezi palácem a čtvercovou skálou s předpokládanou obytnou věží
(v pozadí terénní nerovnosti v místě paláce)

© 2000-2002 Zany