Okrouhlá
gotická tvrz přestavěná v 19. století na zámeček

Poloha: uprostřed stejnojmenné obce (okr. Cheb)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: pro veřejnoust uzavřeno
Doprava: bus 500 m - zastávka Okrouhlá (linka 410310 Cheb - Mariánské Lázně) parkoviště (i bus) 200 m
mapa KČT 1: 50000 č. 1 "Ašsko a Chebsko", čtverec E3; č. 2 "Slavkovský les a Mariánské Lázně", čtverec B1
Prameny:
  1. Jiří Úlovec: "Hrady, zámky a tvrze na Chebsku", Chebské muzeum, Cheb, 1998
Datum návštěvy: 28.9. 2000


Samotná ves se poprvé připomíná roku 1299, kdy patřila k majetku Paulsdorferů. Brzy však přešla do majetku chebských měšťanů. V Okrouhlé se střídali majitelé, měli ji však pouze v lénu, až do roku 1421 stále patřila Paulsdorferům. V polovině 15. století se na dalších téměř 150 let dostala do vlastnictví Junckerů. Po nich drželi ves Krahmerové a od roku 1633 Schmiedlové ze Seeberka. Ti ji udrželi až do roku 1779. Do roku 1885 ji pak držela mlynářská rodina Mucků a potomci jedné z jejich dcer provdané Oehmischové drželi celé hospodářství se zámkem až do konce druhé světové války. Po válce přešel zámek s pozemky do rukou státu, od kterého jej koncem 90. let koupili manželé Šímovi. Ti se nyní snaží vrátit objekt do původní podoby.
Tvrz v Okrouhlé vznikla zřejmě již ve 14. století. Po několik dalších století si zachovala svoji jednoduchou gotickou podobu čtvercového věžovitého paláce o jednom patře s malým rizalitem na severní straně, ve kterém byl pravděpodobně vstup s padacím mostem přes vodní příkop. Kolem roku 1888 byla tehdy již nevyhovující tvrz přestavěna v malý zámeček. Po obou stranách severního rizalitu přibyly dva přístavky které spojily severní frontu do hladké stěny a také jižní strana byla prodloužena. Zámek dostal novou střechu s romantickými vikýři. V této podobě setrval zámek až do našich časů, kdy je však již bez předchozí údržby značně zchátralý.
půdorys

půdorys sklepů (podle V. Beránkové, 1987)

půdorys přízemí (podle V. Beránkové, 1987)

severní (vlevo) a jižní (vpravo) průčelí
(podle V. Beránkové, 1987)ikonografie

výřez z katastrální mapy z r. 1841

Okrouhlá na nejstarší mapě Chebska z r. 1641fotoalbum

000928-121
severní průčelí

000928-122
jihozápadní nároží

© 2000, 2001 Zany