Potštejn - půdorysný plán
s rozkreslením umístění jednotlivých fotografií
vstupní průčeli 4. brány z koridoru do 3. hradebního okruhu pohled z koridoru u 3. brány na jádro severovýchodní stěna paláce hospodářské křídlo v parkánu jádra interiér severovýchodní polookrouhlé bašty parkán a jádro z jihu jižní část 3. hradebního okruhu v místě možného torionu jihovýchodní křídlo paláce z parkánu nádvorní strana 6. brány jihovýchodní křídlo paláce z nádvoří průčelí kaple sv. Jana Nepomuckého vstup do sklepa v nádvoří jádra schody kaple sv. Schodů vstup do podzemí u paty kaple sv. Schodů interiér západní polookrouhlé bašty parkán a 6. brána od kaple sv. Schodů polokrouhlá bašta západně od kaple sv. Schodů západní bok jádra nádvorní průčelí 4. brány západní nároží paláce Karla IV. západní bok parkánu a jádra vstupní průčelí 5. brány krček se studniční věží z nadhledu těleso studniční věže opěrný pilíř studniční věže hospodářské křídlo v parkánu jádra východní stěna paláce interiér východního nároží 3. hradebního okruhu reliéfní zbytky 4. hradebního okruhu jižně od 2. brány východní nároží třetího hradebního okruhu nad 2. bránou polookrouhlá bašta 3. hradebního okruhu nad pernštejnským koridorem vnitřní průčelí 2. brány vstupní průčelí 2. brány
Potštejn - půdorysný plán