[zavřít okno]

010127-042
Langweilův model Prahy
Pražský hrad a Malá Strana od jihozápadu
(kurzor zobrazí popisky k některým výraznějším stavbám, především církevním)
Valdštejnský palác Thun-Hohenštejnský palác - Italská ambasáda Jánský vršek Nerudova ulice kostel P. Marie ustavičné pomoci (26) torzo kostela P. Marie Einsiedelské - dnes vyhlídková terasa (27) Jízdárna Míčovna arcibiskupský palác Schwarzenberský palác zámecké schody zahrady Pražského hradu Belvedér (letohrádek královny Anny, 49) chrám sv. Jiří tereziánské budovy kolem 2. a 3. nádvoří Vladislavský sál Ludvíkovo křídlo královského paláce Lobkovický palác Ústav šlechtičen kaple sv. Kříže 1. nádvoří prostor před dostavbou přední části chrámu sv. Víta chrám sv. Víta Pražský hrad

© 2001 Zany