[zavřít okno]

010127-047
Langweilův model Prahy - Pražský hrad od severu
Míčovna severní hradba severní hradba Zlatá ulička střední křídlo Jelení příkop Malá Strana chrám sv. Mikuláše jižní křídlo Staré Město Karlův most Střelecký ostrov Vikárka kaple sv. Kříže západní křídlo s Matyášovou bránou královský palác s Vladislavským sálem Půrkrabství Černá věž bazilika sv. Jiří Jízdárna Prašný most severní křídlo se Španělským sálem a obrazárnou chrám sv. Víta - gotická část vež chrámu sv. Víta Mihulka (Prašná věž) Bílá věž Daliborka

© 2001 Zany