[HLAVNÍ STRÁNKA]
Rabštejn
(okr. Třebíč)
zřícenina gotického hradu


Poloha: na ostrožně nad řekou Jihlavou poblíž Dukovan (okr. Třebíč)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 2 km (JE Dukovany)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Pavel Kouřil: "Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě", Archaeologia historica 3, 1977
Datum návštěvy: 17.11. 2000půdorys

půdorys hradu (podle M. Plačka)

vrstevnicový plán hradu s okolímikonografie

není k dispozicifotoalbum

001117-035
torzo parkánové hradby jižně od jádra

001117-036
torzo parkánové hradby jižně od jádra

001117-037
střep jižní hradby jádra
vnější líc

001117-038
střep jižní hradby jádra
vnitřní líc
čelní palác

001117-039
vnitřní líc západní stěny

001117-040
vnitřní líc severní stěny

001117-041
vnější líc severní stěny

001117-042
detail vnějšího líce severní stěny

001117-043
reliefní zbytky západního paláce

001117-046
čelo jádra přes šíjový příkop

© 2000-2001 Zany