Rokštejn
zřícenina gotického hradu
001119-090
celkový pohled od východu
001119-107
jádro od jihozápadu
001119-100
celkový pohled od jihu


Poloha: na skalním suku v údolí Brtnice mezi Přímělkovem a Panskou Lhotou
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = volně přístupné
Doprava: bus a vlak 2 km (Přímělkov), parkoviště 200 m, parkoviště bus 2 km (Přimělkov)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 19.11. 2000půdorys

vývojové schéma hradu

hmotová rekonstrukce
(podle Z. Měřínského a M. Plačka)ikonografie

není k dispozicifotoalbum

jádro

001119-092
pohled od východu

001119-106
pohled od jihozápadu

001119-151
jihozápadní část jádra vedle věže

001119-119
vnější líc jižní obvodové hradby

001119-163
zbytky 3. brány od východu

001119-162
interiér 3. brány

001119-127
zbytky zdiva v místě 3. brány

001119-128
zbytky východní obvodové hradby

věž

001119-149
001119-150
severovýchodní nároží

001119-120
jižní fasáda

001119-126
jihovýchodní nároží

001119-154
interiér, vlevo portál 1. patra

001119-156
trámové kapsy podlahy 1. patra

001119-157
jihozápadní roh přízemí

001119-148
portál do 1. patra v severní fasádě

palác

001119-145
jižní nádvorní fasáda paláce

východní trakt

001119-132
pohled od východu

001119-133
jižní stěna a jihozápadní nároží

001119-135
krb v jižní stěně 2. patra

001119-136
severozápadní nároží

001119-137
krakorce v úrovni podlahy 3. patra severozápadní nároží

střední trakt

001119-139
jižní stěna

001119-140
krb v 2. patře jižní stěny

západní trakt

001119-142
severní stěna

001119-144
východní stěna

001119-146
schránka na hostie ve východní stěně

001119-147
detail schránky na hostie


dolní hrad

dolní palác

interiér

001119-113
severní stěna

001119-115
severovýchodní nároží

001119-117
krakorec a výklenek v severní stěně 1. patra

001119-110
interiér - pohled k jihu

001119-121
topeniště teplovzdušného vytápění v suterénu

001119-122
topeniště od jihu

001119-111
vnitřní líc východní stěny

exteriér

001119-123
nádvorní fasáda

001119-159
severovýchodní nároží

001119-160
celkový pohled od severovýchodu

001119-118
zbytky západní fasády

001119-102
jihovýchodní nároží

zástavba při obvodové hradbě

hospodářské komory při jihovýchodní hradbě

001119-124
pohled od severovýchodu

001119-125
pohled od jihozápadu

zástavba v okolí hranolové věže
(odkryvy posledních archeologických výzkumů nejsou zachyceny v půdorysném plánu)

001119-130
komora severně od hranolové věže od jihozápadu

001119-166
komora severně od hranolové věže od severu

001119-131
zbytky zástavby mezi hranolovu věží a severovýchodním nárožím

001119-161
nároží zdiva západně od hranolové věže

001119-164
pohled od hranolové věže k severu

001119-165
nádvorní líc obvodové hradby severně od hranolové věže

obvodová hradba

001119-097
vnější líc jihovýchodní hradby

001119-099
jižní nároží

zbytky parkánové hradby na západě

001119-103
vnější líc střepu pod dolním palácem

001119-116
vnitřní líc střepu pod dolním palácem

001119-109
vnější líc střepu parkánové hradby pod jádrem

východní hranolová věž

001119-129
pohled od jihozápadu

001119-095
pohled od severovýchodu

001119-096
pohled od jihovýchodu

severní hradba s 2. bránou

001119-138
2. brána od jihozápadu

001119-093
pohled od severovýchodu

001119-094
zbytky 2. brány od severovýchodu

© 2000, 2001 Zany