[HLAVNÍ STRÁNKA]

Roztoky u Prahy
gotická tvrz přestavěná na renesanční zámek

Poloha: uprostřed stejnojmenného města na sever od Prahy (okr. Praha - západ)
Majitel: ČR
Uživatel: Středčeské muzeum Roztoky u Prahy
Adresa: Roztoky u Prahy, 252 63
telefon: 233029011, 233029033
WWW: www.muzeum-roztoky.cz
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz
Expozice: Atelier Zdenky Braunerové(otevření od června 2005), Historie a stavební vývoj zámku (otevření od května 2005), Renesanční svatební síň, Salon ve stylu biedermeieru
Otevřeno: denně mimo pondělí 10-18 hodin
Prohlídka: samostatně
Vstupné: plné: 30,-Kč, děti od 6 let, studenti a důchodci: 15,-Kč
Doprava: bus (ČSAD, MHD Praha) 100 m, vlak 100 m, parkoviště (i bus) 100 m
Prameny:
  1. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
  2. František Kašička: "Tvrze středních Čech", Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1984
  3. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
Datum návštěvy: 22.10. 2000

dějiny
Již roku 1233 je v pramenech zmiňován Petr z Roztok, snad již v té době zde stávalo nějaké sídlo. Nejstarší známou část dnešního zámku však literatura řadí až do konce 13. či počátku 14. století.
Na dlouhou dobu se Roztoky vytrácejí z písemných pramenů, další zmínka pochází až z roku 1360 kdy je vlastnil bohatý pražský měšťan Šimon z rodu Olbramoviců, s jehož vdovou tvrz získal její druhý manžel Ebrhardt z Remeše a po něm jeho bratr Reinhardt, který se postavil na stranu císaře Zikmunda. Proto mu byla tvrz roku 1421 zabavena pražskými obcemi. Za nového majitele Lidéře z Radkovic byla tvrz obléhána pražským vojskem a po třech dnech se vzdala.
Po skončení bojů získal Reinhard z Remeše svůj majetek zpět a po jeho smrti tvrz získal Bedřich z Donína. Majitelé se pak po celé jedno století často střídali, až tvrz roku 1565 koupil rytíř David Boryně ze Lhoty. Roku 1590 tvrz přepadl a vyloupil houf tuláků a lupičů, ke kterým se přidali i poddaní. Davidův syn Václav se roku 1618 zapojil do stavovského povstání, ale ještě téhož roku zemřel. Jeho synovi Davidovi byla zabavena část majetku pod podmínkou prodeje Roztok Karlovi z Liechtensteina. Za třicetileté války byl zámek vypálen a při následných opravách bylo sneseno druhé patro. Liechtensteinům patřily Roztoky až do roku 1803, v průběhu 19. století byly opět vlastnictvím bohatých pražských měšťanů. Od roku 1948 patřil objekt státnímu statku a v letech 1957-61 byl opravován pro účely Středočeského muzea.popis
Původní gotická tvrz byla mohutná čtverhranná obytná věž zjištěná archeologickým výzkumem obehnaná oválnou hradbou. Snad za bratří z Remeše začala být tvrz doplňována zástavbou přikládající se zevnitř k obvodové hradbě. Nejprve byl na severovýchodě postaven malý palác s arkýřovou kaplí na mohutném pilíři. Na klenebním svorníku kaple je namalován erb pánů z Remeše. Na obou koncích doplňovaly palác věžovité přístavky, v severním z nich byla vstupní brána. Ještě před husitskou revolucí doplnil přestavbu obdélný palác, v té době byla již obytná věž uprostřed nádvoří nejspíše zbořená.
V dalších letech zástavba kolem hradby neustále přibývala, za pánů z Donína byly budovy zvýšeny o další patro. Za Boryňů ze Lhoty bylo již stavbami obklopeno celé nádvoří, budovy byly alespoň zčásti dvoupatrové. Barokní přestavba knížat z Liechtensteina sjednotila výšku všech budov, které do nádvoří opatřila souvislým patrovým arkádovým ochozem.


půdorys

půdorys přízemí zámku

půdorys celého areáluikonografie
kresby z díla A. Sedláčka

pohled od jihovýchodu

pohled přes řeku

pohled ze dvora

vstupenka

razítka

010824-097
papírový model Richarda Vyškovskéhofotoalbum

001022-001
jihozápadní roh nádvoří

001022-002
zvon na nádvoří

001022-003
východní část nádvoří

001022-004
průjezd vstupní brány

001022-005
arkýř kaple v seveovýchodním nároží

001022-006
pohled od západu

© 2000, 2001 Zany