[HLAVNÍ STRÁNKA]

Rychleby
(Reichenštejn)
zřícenina gotického hradu

Poloha: na skalnatém výběžku nad levým břehem Račího potoka
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 4 km (Jeseník, rozcestí Račí údolí)
vlak 5 km (Javorník - 1km z nádraží na náměstí, odtud 4 km až na hrad)
parkoviště 2 km (Račí údolí)
Prameny:
  1. Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda: "Hrady českého Slezska", Arch. ústav AV ČR, Brno 2000
  2. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 14.4. 2001


Písemné prameny o hradu mlčí, podle archeologických nálezů a rozboru lokality byl postaven pravděpodobně na počátku 14. století k ochraně stezky vedoucí z Javorníku do Kladska. Na protější straně údolí jej doplňovalo menší dřevohlinité opevnění dnes zvané Pustý zámek a drobný hrádek předsunutý před vstup do údolí.
Nepravidelně oválné jádro hradu obklopovala 2,6 m silná hradba. Za ní stál obrouhlý bergfrit a jednoduchý obdélný palác. Kromě jižní srany příkře spadající do údolí bylo jádro obklopeno příkopem a mohutným valem. Přístup byl veden od východu přes příkop pod bergrit, pod kterým byla pravděpodobně vstupní brána.
V dalším vývoji byl hrad postupně v několika od sebe nerozlišitelných fázích rozšiřován. K obvodové hradby byly na západě z vnější strany přistavěny dvě budovy. V jižní části nádvoří byla přistavěna obdélná budova, jižně od ní dnes stojí kruhová vyhlídková plošina s točitým schodištěm, u které nelze rozhodnout zda jde o původní stavbu nebo romantickou přístavbu. Obrany schopnost hradu posílil parkán vedený od západu k východu. Na vstupní jihovýchodní straně z ní vybíhala branská budova jištěná věžovitou stavbou vysunutou do příkopu. Ve volném prostoru mezi zdvojeným parkánem a bránou vzniklo malé předhradí, ze kterého se teprve vstupovalo na úroveň jádra.
Spálené zvířecí kostry a množství zbytků zbraní svědčí o násilném zániku hradu.půdorys

půdorysný plán

rekonstrukce stavu na přelomu 13. a 14. století

rekonstrukce stavu na přelomu 14. a 15. stoletíikonografie
není k dispozici


fotoalbum

bergfrit

010414-121
pohled od jihovýchodu

010414-168
pohled od jihu

010414-129
vnitřní šachta bergfritu

010414-130
zbytek ostění (snad vstupu)

010414-133
šíře zdiva

010414-134
vnitřní šachta

západní palác

010414-122
špaleta okénka v jižní stěně

010414-124
vstupní šíje se zbytky portálu

010414-125
pohled z bergfritu

010414-169
pohled od jihu

budovy v západním parkánu

010414-176
pohled od jihozápadu

západní budova

010414-113
vnější líc západní stěny

010414-115
severní polovina západní budovy
(v pozadí obvodová hradba jádra)

010414-116
jižní polovina západní budovy

010414-173
jihozápadní nároží západní budovy

jihozápadní budova

010414-118
pohled od severu

010414-175
vnější líc západní stěny

jižní budova jádra

010414-120
pohled od západu

010414-127
pohled z bergfritu

jihozápadní nároží jádra

010414-123
pohled od severu

010414-126
pohled z bergfritu

010414-171
výklenek v obvodové hradbě

010414-167
obvodová hradba s navazující válcovou stavbou

010414-166
pohled od jihovýchodu z předhradí

010414-114
pohled od západu

010414-172
pohled od jihozápadu

parkány jádra

010414-177
torzo parkánu na západě jádra

věžovitá stavba na východě

010414-138
jihovýchodní kout interiéru

010414-139
severovýchodní kout interiéru

010414-140
jihozápadní kout interiéru

zdvojený jižní parkán

010414-141
branka z předhradí do jádra
pohled od severu

010414-145
branka z předhradí do jádra
pohled od jihu

010414-147
východní polovina dolní hradby

010414-155
jádro od jihu - dole dvě parkánové hradby, nahoře obvodová hradba

010414-165
západní konec horní hradby zdvojeného parkánu

předhradí

010414-158
jihovýchodní nároží s opěrným pilířem

010414-159
relikt parkánové hradby předhradí

010414-160
opěrný pilíř jihovýchodního nároží

010414-164
průchod proražený ve východní hradbě předhradí

zbytky brány

010414-148
zbytek ostění vnitřního portálu brány

010414-151
východní (vstupní) část vlčí jámy

010414-156
zbytky brány od jihovýchodu

010414-149
vnitřní portál brány od východu

010414-150
jihozápadní kout interiéru brány

okružní příkop a valy
západní část

010414-111
severovýchodní příkop

010414-112
vnitřní líc severovýchodního příkopu

východní část

010414-136
východní příkop a val

010414-161
dno východního příkopu od jihu

010414-163
východní čelo hradu

neurčené snímky

010414-142

010414-143

© 2001 Zany