[HLAVNÍ STRÁNKA]

Rychmburk
gotický hrad přestavěný renesančně a barokně

Poloha: okres Chrudim, na východním konci ostrožny nad říčkou Krounkou v městečku Předhradí
Majitel: Česká republika
Uživatel: Okresní úřad Chrudim - Domov důchodců Rychmburk
Adresa: č. 17, Předhradí, 539 74
telefon: tel. 0454/350360, 350438, fax 0454/52181
WWW:
Otevřeno: duben - říjen - příležitostně v době konání výstav (po předchozí dohodě)
Prohlídka: s průvodcem 30 min., nejvíce 20 osob
Vstupné: dobrovolné
Doprava: ČSAD 0,5 km, ČD 2,5 km; parkoviště 0,1 km (i BUS)
Prameny:
  1. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vlastním nákladem, Plzeň 1999
  2. Jiří Růžička, Olga Kozáková: CD-ROM "Hrady, zámky a tvrze v Čechách a na Moravě", Omega software, Roudnice nad Labem 1999
  3. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  4. Dobroslava Menclová: "České hrady", Odeon, Praha 1976
Datum návštěvy: 16. dubna 1999, 2. srpna 1999, 1. srpna 2000popis
Rychmburk je klasickou ukázkou šlechtického hradu 13. a 14. století, který kombinoval tři základní prvky hradní dispozice: věž, hradbu a palác. Hrad byl postaven v 1. čtvrtině 14. stol. Tasem z Mrdic, koncem 14. stol. patřil Smilu Flaškovi z Pardubic, r. 1425 dobyt husity, v 1. pol. 16. stol. doplněn Jindřichem Šťastným z Valdštejna o pozdně got. palác, za Kinských upraven v l. 1793-1798 barokně.

Pohled z nádvoří na bergfrit (9 kB)
Pohled z nádvoří na bergfrit
Nádvoří z pohledu od brány
Nádvoří z pohledu od brány
Hrad má dvoudílnou dispozici. Pětiboké jádro má důsledně zaoblená nároží. Od zbytku otrožny je odděleno mohutným příkopem vysekaným ve skále. Dnes je v něm zahrada. Příkop je překlenut kamenným mostem. Za čelní hradbou s kulisovou bránou stál původně volně okrouhlý bergfrit (útočištná věž) ukončený zděnou osmibokou helmicí. Na věži jsou patrné zbytky psaníčkového sgrafita.
Dvoupatrový lichoběžníkový palác zaujal zadní, nejchráněnější polohu na severní straně. V přízemí se dochovala místnost zaklenuta čtyřmi poli křížové klenby na střední sloup. V 16. století byl v horních patrech zcela přestavěn a k jižnímu nároží přibyla čtvercová přístavba přesahující mimo průběh puvodní hradby. Na severozápadní straně nádvoří přibylo nové palácové křídlo. V téže době obehnal rozsáhlé předhradí zabírající zbylou plochu ostrožny pás hradeb se třemi okrouhlými baštami.
V pozdějších přestavbách byl palác rozšířen dalším křídlem na jižní vstupní straně. Palácové stavby tak až na krátky úsek hradby na východní straně obklopily celé nádvoří.

Rychmburk je jednou z mála trvale obývaných hradních staveb u nás. V současnosti je v objektu umístěn domov důchodců chrudimského okresu. Přesto je ve zkráceném období od června do srpna přístupný.
Pohled z údolí Krounky
Pohled z údolí Krounky