[HLAVNÍ STRÁNKA]

Rychvald
zbytky gotického hradu

Poloha: na nízké ostrožně v záhybu Lysického potoka západně od Lysic (okr. Blansko)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: 2 km západně od Lysic, bus 2 km (Lysice), parkoviště 2 km (Lysice)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 14.10. 2000půdorys

terénní náčrtikonografiefotoalbum

001014-003
parkán - pohled k západu

001014-004
parkán - pohled k východu

001014-005
zužení parkánu s brankou

001014-006
čteverhranná místnost v západním cípu

001014-007
oblouk západní hradby

001014-008

zbytky zdiva paláce

001014-001

001014-002

001014-009
severovýchodní nároží západní místnosti paláce

001014-010
nároží zdiva v interiéru paláce

001014-011
vnitřní líc jižní zdi paláce

001014-012
jihozápadní nároží západní místnosti paláce


© 2000, 2001 Zany