[HLAVNÍ STRÁNKA]

Rýsov (okr. Zlín)
zaniklý gotický hrad

Poloha: na temeni kopce Rýsov nad obcí Provodov v poloze Čertův kámen (okr. Zlín)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: vstup volný
Doprava: bus cca 1,5 km (Provodov, Malenisko), parkoviště 1,5 km (tamtéž)
cesta není značena, nutno vystoupit na hřeben, zbytky hradu jsou označeny informativní tabulí
Prameny:
  1. Jiří Kohoutek: "Hrady jihovýchodní Moravy", Archa, Zlín 1995
Datum návštěvy: 28.4. 2001


Písemné prameny až na jedinou zmínku o Rýsově mlčí a i tato zmínka pochází z doby po jeho zániku. Když roku 1517 prodávala Jitka z Landštejna a její manžel Jáchym z Bibrštejna světlovské panství Burjanovi z Vlčnova, objevuje se ve výčtu statků "pustý hrad Rýsov".
Již v pravěku se na hřebeni kopce nácházelo hradisko z doby bronzové, ze kterého se dodnes zachovalo valové opevnění. Tam byl také donedvna Rýsov lokalizován. Teprve archeologický výzkum roku 1983 ukázal, že hrad vzniknul těsně po polovině 13. století cca 150 metrů od východního okraje hradiska. Hrad má tvar nepravidelného trojúhelníka odděleného od okolního terénu dvojitým příkopem s mezilehlým valem na západě. Severozápadní část hradu vyplňuje skalní blok lidově zvaný Čertův kámen, na jeho protáhlem temeni se dochovaly drážky a otvory po dřevěné kostrukci pravděpodobně věžovitého objektu. Zástavba hradu a dost možná i obvodové opevnění bylo ze dřeva. Výrazné zbytky požárové vrstvy dokazují příčinu zániku hradu někdy během 1. poloviny 14. století.půdorys

půdorysný plán
ikonografie

není k dispozicifotoalbum

čelo hradu s příkopy a valem

010428-051
čelo hradu od jihu

010428-053
východní konec čelních příkopů s mezilehlým valem (uprostřed)

010428-054
zleva val mezi příkopy se skaliskem, příkop a Čertův kámen

010428-058
čelní příkopy s valem z vrcholu Čertova kamene

010428-059
skalní blok v západní části valu mezi čelními příkopy

Čertův kámen se zbytky věžovité stavby

010428-055
pohled od jihu

010428-056
přední část od východu

010428-070
pohled od severu

010428-067
pohled od východu

010428-065
přední část od východu

010428-066
zadní část od východu

010428-060
drážka po věžovité stavbě v přední části temene

010428-062
zadní část temene

010428-063
přední část temene

plocha hradu

010428-064
zadní část hradu z temene Čertova kamene

010428-068
pozůstatky archeologických sond? ve východní části hradu

010428-071
skalní blok v severní části hradu

010428-072
čelo hradu s Čertovým kamenem od severu

© 2001 Zany