Skály (Štarkov)
zřícenina skalního hradu

Poloha: na shluku skal nad Jimramovskými Pasekami (okr. Žďár nad Sázavou)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Vstupné: vstup volný
Doprava: autobus 1,5 km (Nový Jimramov, Rabuňka), parkoviště - 1 km
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 23.8. 2000, 31.12. 2000půdorys
půdorysný plán
půdorysný plán
(nejsou zakresleny výsledky archeologických výzkumů po r. 1996)ikonografie
není k dispozicifotoalbum

hranolová věž v severním předpolí jádra

001231-041
pohled od jihozápadu
hranolová věž přizděná ke skalní jehle
C023-00
pohled od jihovýchodu

jádro
jádro od severu
C023-01
pohled od severu
jádro celkový pohled od západu k východu
C023-02
celkový pohled od západu k východu
jádro - západní část s obvodovou hradbou a vstupní bránou v popředí
C023-03
západní část s obvodovou hradbou a vstupní bránou v popředí
jihozápadní nároží jádra s čelní hradbou a zbytky zdiva obytných budov
C023-07
jihozápadní nároží jádra s čelní hradbou a zbytky zdiva obytných budov

vyzdívka spár mezi skálami na jižní straně jádra
vyzdívka spáry mezi skálami na jižní straně jádra
C023-05
vyzdívka spáry mezi skálami na jižní straně jádra
C023-06

001231-036

001231-038

vyzdívka spáry mezi skálami na jižní straně jádra - pohled z předhradí
C023-11
vyzdívka spáry mezi skálami na jižní straně jádra - pohled z předhradí
střep zdiva paláce s kapsami po stropních trámech
C023-08
střep zdiva paláce s kapsami po stropních trámech

001231-035
východní strana jádra

001231-040
střep hradby v severovýchodní části jádra

plná věžice kryjící od jihu vstupní bránu jádra
plná věžice kryjící od jihu vstupní bránu
C023-04
pohled od severu
plná věžice kryjící od jihu vstupní bránu
C023-20
pohled od jihu


výpadní branka v průrvě na východní straně jádra
výpadní branka v průrvě na východu jádra
C023-09

001231-034
výpadní branka v průrvě na východu jádra
C023-10

001231-032

001231-033
nádvorní líc vnější líc

valové opevnění
zbytky valů a příkopů na jih od jádra
C023-12
zbytky valů a příkopů na jih od jádra
zbytky bašty na jih od jádra
C023-13
zbytky bašty na jih od jádra


oválná věž nad předhradím
oválná věž - interiér 1. patra
C023-14
interiér 1. patra
oválná věž - pohled od západu
C023-15
pohled od západu
oválná věž - pohled na věž a skálu od západu
C023-16
pohled na věž a skálu od západu
oválná věž - pohled od jihu
C023-17
pohled od jihu
oválná věž - pohled od východu
C023-19
pohled od východu

001231-026
pohled od jihu

001231-028
1. brána

001231-029
pohled od východu

© 2000, 2001 Zany