Terminologický slovník


E

enfiláda uspořádání dveří a místností v takovém sledu, který umožňuje průhled z jednoho konce budovy k druhému
erbovní měšťan nešlechtic s uděleným erbem, který se zabýval "nešlechtickou činností", tj. řemeslem či živností. Nešlo o právoplatné šlechtice, byli to jen jacísi vyvýšení měšťané. Aby se stal šlechticem, musel ho panovník povýšit do šlechtického stavu, pak se již musel zdržet jakékoliv nešlechtické činnosti