Terminologický slovník


G

ganerbenburg německý termín (český ekvivalekt neexistuje) pro hrad obsahující více jader, která byla sídly více samostatných majitelů, kteří neměli dostatek prostředků pro stavbu zcela samostatného objektu. Vnější opevnění či hospodářské zázemí bývalo obvykle společné. Z Německa známě případy až 10 jader, u nás je velmi vzácný a v obou známých případech (Choustník, Skála u Přeštic) obsahuje dvě jádra
grotta umělá jeskyně vyzdobená štukovými krápníky