Terminologický slovník


I

inkolát státní příslušnost, občanství. Jeho držitel směl držet svobodné zemské statky, vykonávat veřejné úřady a politická práva. Právo přiznávat inkolát si vymohla šlechta roku 1310 na Janu Lucemburském. Do roku 1627 jej uděloval zemský sněm společně s králem, v Obnoveném zřízení zemském toto právo vyhradil císař Ferdinand II. výhradně pro osobu panovníka.