Terminologický slovník


J

juniorát dědická posloupnost kdy dědicem je nejmladší z celého rodu