Terminologický slovník


N

nedíl společná držba majetku, obvykle mezi sourozenci, či jinak příbuznými držiteli. V případě smrti šlechtického majitele bez potomků spadl jeho majetek podle práva odúmrti na panovníka. Nedíl v takovém případě zajišťoval, že majetek zůstane ve vlastnictví rodiny.
nika výklenek ve zdi, v užším smyslu polokruhové vykrojení zdi zakončené čtvrtkopulovou klenbičkou. Častý, víceméně dekorativní motiv, používaný od dob renesance