terminologický slovník


T

torion mimořádně velká patrová protáhlá dělostřelecká bašta s oblým čelem pozdně gotických a raně novověkých opevnění. Nejstarší použití známe z hradu Rabí a patrně i z Jindřichova Hradce, ze 17. století máme nejlépe dochován torion na zámku v Náchodě.
trakt prostor, podélná část budovy vymezená nosnými zdmi