Terminologický slovník


U

ultimogenitora dědická posloupnost kdy přednost náleží nejmladší linii