[HLAVNÍ STRÁNKA]

Starý Stránov
(Hrádek nad Zámostím, Myškův hrádek)
zříceniny gotického hradu

celkový pohled z údolí Jizery
C009-30
celkový pohled z údolí Jizery


Poloha: okres Mladá Boleslav, na hraně terasy nad levým břehem Jizery jižně od Mladé Boleslavi
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina - pouze exeteriéry, hrad zastavěn rodinnými domky
Prohlídka: samostatně
Doprava:
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 8.4. 2000
přehled dějin
Prvá zmínka o hradu pochází z roku 1297, kdy se po něm psal Mikuláš z Hrádku. Byl sídlem drobné šlechty, mezi níž koncem 14. a v 15. století registrujeme i Myšky z Hrádku, kteří mu dali jedno z jeho jmen a kteří ho drželi až do roku 1469. Poté se zde opět střídali různí majitelé, až na konci 15. století byl Hrádek Stránovskými ze Sovojevic připojen k sousednímu Stránovu a přestal být obýván a záhy zpustl.
popis
Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999:
Přístup k nevelké jednodílné dispozici byl veden od jihu a před příkopem chráněn zemní baštou. Vlastní hradní areál byl na straně k Jizeře dostatečně zajištěn přírodou, což platí i o severní straně, kde ho vymezovala přirozená strmá rokle. Zbylé dvě strany zabezpečil mohutný příkop. Vnitřní plocha hradu je dnes zastavěna dvěma parazitními novověkými domky. Ty byly přistavěny do vnitřního prostoru rozsáhlé, nejméně patrové plochostropé palácové budovy vyplňující podstatnou část plochy hradu na straně nad řekou.vstupní průčelí domu v Pískové Lhotě s erbovní kartuší
C009-21
vstupní průčelí domu v Pískové Lhotě s erbovní kartuší
detail erbovní kartuše
C009-22-2
detail erbovní kartuše
snad jde o alianční znak majitele stránovského panství hraběte z Lisova a jeho manželky
severní část západní stěny paláce
C009-23
severní část západní stěny paláce
střední a jižní část západní stěny paláce
C009-24
střední a jižní část západní stěny paláce
severní stěna paláce
C009-25
severní stěna paláce
detail oken (snad původních)
C009-27
detail oken (snad původních)
jihozápadní nároží
C009-28
jihozápadní nároží
jižní stěna s průhledem do tělesa paláce zastavěného obytnými domy
C009-29
jižní stěna s průhledem do tělesa paláce zastavěného obytnými domy

© 2000 Zany