010824-038
Pernštejn
model hradu Richrada Vyškovského - jádro od severu

© 2001 Zany