010824-040
Pernštejn
model hradu Richarda Vyškovského - jádro od západu

© 2001 Zany