Žebrák
[HLAVNÍ STRÁNKA]

Žebrák
zříceniny gotického hradu


ruiny kaple sv. Apolináře a sv. Markéty z poloviny 14. století
C011-06 C011-26
Poloha: okres Beroun, na dolním konci křemencového bradla nad obcí Žebrák
Majitel: Česká republika
Uživatel: Státní hrady Křivoklátska
Adresa: Žebrák 26753
telefon: 0316/533202
WWW:
Expozice: areál hradu s válcovými věžemi, starým palácem, zbytky opevnění a kaple sv. Apolináře a sv. Markéty
Otevřeno: duben, květen, září: So, Ne 10-13, 14-16
červen: So, Ne 9-13, 14-17
červenec, srpen: Út - Ne 9-13, 14-18
Prohlídka: samostatně, výklad každou celou hodinu
Vstupné: dospělí 10,- Kč, děti 5,- Kč
Doprava: bus 200 m, vlak 5 km (Praskolesy), parkoviště 500 m (i bus)
Prameny:
  1. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vlastním nákladem, Plzeň 2000
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  3. Dobroslava Menclová: "České hrady", Odeon, Praha 1976
Datum návštěvy: 15.4. 2000
přehled dějin, popis
Ve 2. polovině 13. století si na konci křemencového bradla založil patrně Oldřich Zajíc z Valdeka skromný dvouvěžový hrad. Díky jeho strategické pozici poblíž královského loveckého hvozdu a také na dálkové cestě z Čech do říše se před polovinou následujícího století stal terčem zájmu českých králů, kteří roku 1341 získali do svého majetku. Zejména Václav IV. si hrad velmi oblíbil a v samém konci století jej výrazně přestavěl.
Ani takto výstavný objekt však potřeby nádherymilovného panovníka neuspokojoval a proto se krátce poté pustil na horním konci zmíněného bradla do stavby nového hradu Točník. Význam Žebráku tím poklesl, zejména poté, co začal být zastavován. I zástavní držitelé jej udržovali v dobrém stavu a dokonce posilovali jeho obranyschopnost. Teprve na konci 15. století začal být hrad zanedbáván a poslední kapkou byl ničivý požár z roku 1532. Již o devatenáct let později je hrad poprvé uváděn jako pustý. Teprve v 19. století se stal středem romantického zájmu umělců i prostých lidí, Asi nejznámějším vyobrazením z té doby je kresba Karla Hynka Máchy.
Úzké staveniště jádra nedovolilo uspořádat jeho objekty jinak než řadě za sebou - menší okrouhlá věž v čele, za ní stísněné vstupní nádvoří, velká okrouhlá věž obehnaná plášťovou zdí s uličkou a nakonec dvouprostorový palác. Ze tří stran kromě východu obklopovalo jádro předhradí s věžovitou vstupní bránou na západě.
Karel IV. hrad často využíval a i on zde po sobě nechal památku v podobě kaple sv. Apolináře a Markéty, jejíž skromné zbytky dosud stojí na východním konci areálu nad šíjovým příkopem.
Potřebám krále Václava stísněné podmínky jádra nevyhovovaly, proto jej přeměnil v jeden obytný komplex. Menší věž byla snížena a vytvořila čelo nového paláce sevřeného mezi jejím zbytkem a velkou věží. Starý palác s teplovzdušným vytápěním byl prodloužen a zcela přestavěn. Zvýšena byla i velká věž, jejíž fasádu pokrylo dochované iluzivní kvádrování. I to bylo králi málo a proto v jihozápadním nároží postavil zcela novou palácovou budou. Stavělo se i v dolním hradě a mezi starým jádrem a kaplí nad příkopem, zbytky těchto zásahů jsou však prozatím nejasné. Při jižním boku bradla vzniklo hospodářské podhradí uzavřené dvěmi branami.
V 15 století se stavební činnost soustředila především na posílení obranyschopnosti hradu, ke které kolem poloviny století nejvíce přispěla okrouhlá věž vestavěná do severovýchodního nároží předhradí.půdorys

podle T. Durdíkaikonografie

kresba K.H. Máchyfotogalerie

předhradí

kaple sv. Apolináře a sv. Markéty
ruiny kaple sv. Apolináře a sv. Markéty z poloviny 14. století
C012-00
ruiny kaple sv. Apolináře a sv. Markéty z poloviny 14. století
C012-01
ruiny kaple sv. Apolináře a sv. Markéty z poloviny 14. století
C012-02
pohled z jihu

jihozápadní palác Václava IV.
interiér jihozápadního paláce Václava IV.
C012-07
pohled od východu do interiéru
jihozápadní palác Václava IV. - pohled od západu
C012-09
pohled od západu

jihozápadní palác Václava IV. - pohled od severu
C012-10
pohled od severu
pohled do interiéru od severovýchodu
C012-14
pohled do interiéru od severovýchodu

dodatečně zesílená severní hradba předhradí
C012-11
dodatečně zesílená severní hradba předhradí

severovýchodní okrouhlá věž předhradí
severovýchodní okrouhlá věž předhradí - ppohled ze starého paláce
C012-22
pohled ze starého paláce
severovýchodní okrouhlá věž předhradí - pohled z bergfritu
C012-31
pohled z bergfritu
pohled z předhradí
C012-34
pohled z předhradí
interiér
C012-35
interiér
jádro
bergfrit a starý palác od jihovýchodu
C012-03
bergfrit a starý palác od jihovýchodu
starý palác od jihu
C012-04
starý palác od jihu
vpředu původní zdivo z 13. století, vzadu velká pozdně gotická okna Václava IV.
pata bergfritu a plášťové zdi od jihu
C012-05
pata bergfritu a plášťové zdi od jihu
jádro s bergfritem od jihu
C012-08
jádro s bergfritem od jihu
západní část jádra
bergfrit a ubouraná čelní věž jádra
C012-12
bergfrit a ubouraná čelní věž jádra
západní část jádra se zbytkem čelní okrouhlé věže a západního paláce Václava IV.
C012-15
zbytkek čelní okrouhlé věže a západního paláce Václava IV.
západní část jádra u paty bergfritu
C012-16
západní část jádra u paty bergfritu
pohled z bergfritu
C012-32
pohled z bergfritu

starý palác
východní místnost
chodbička v síle zdi do východní místnosti přízemí starého paláce
C012-18
vstupní chodbička v síle zdi
šnekové schodiště ve východní místnosti přízemí starého paláce
C012-19
šnekové schodiště
jižní okno východní místnosti přízemí starého paláce
C012-21
jižní okno
půdorys hradu z expozice v přízemí starého paláce
C012-20
půdorys hradu z expozice v přízemí starého paláce

přestavba Václava IV.

C012-23

C012-33
severní stěna 1. patra

bergfrit
bergfrit a starý palác - pohled ze severu
C012-36
bergfrit a starý palác - pohled od severu
bergfrit od západu
C012-13
pohled od západu
severní ulička mezi plášťovou zdí a bergfritem
C012-17
severní ulička mezi plášťovou zdí a bergfritem
bergfrit - jižní ulička plášťové zdi
C012-24
jižní ulička plášťové zdi
bergfrit - vstupní portál 1. patra s vpadlinou pro padací most
C012-25
vstupní portál 1. patra s vpadlinou pro padací most
bergfrit - interiér
C012-26
interiér
bergfrit - poslední patro Václava IV.
C012-27
poslední patro přistavěné Václavem IV.
bergfrit - okno v posledním patře přistavěném Václavem IV.
C012-28
okno v posledním patře

© 2000-2002 Zany