Zubštejn
zříceniny gotického hradu

Poloha: na ostrožně nad obcí Pivonice (okr. Žďár nad Sázavou)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina => vstup volný
Doprava:
Prameny:
  1. Jaroslav Sadílek: "Pernštejnské hrady na horním povodí Svratky", Castellologica bohemica VI., Praha 1998
  2. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 23.8. 2000přehled dějin, popispůdorys
celkový půdorysný plán
celkový půdorysný plán
půdorys jádra hradu
půdorys jádra hraduikonografie
není k dispozici


fotoalbum
jádro od jihu (v popředí palác z první stavební fáze)
C024-19
jádro od jihu (v popředí palác z první stavební fáze)
západní předhradí
C024-20
západní předhradí
interiér paláce z počátku 14. století
C024-21
interiér jižního paláce z počátku 14. století

jihozápadní nároží západního paláce
C024-22
jihozápadní nároží západního paláce
vstupní věž s kaplí v 1. patře
C024-23
vstupní věž s kaplí v 1. patře
vstupní věž, 2 předmostí a příkop mezi nimi
C024-24
vstupní věž, 2 předmostí a příkop mezi nimizápadní palác
západní palác - 1. patro
C024-25 & 26
1. patro - severovýchodní kout
západní palác - 1. patro - vstupní portál z nádvoří
C024-27
1. patro - vstupní portál z nádvoří
západní palác - detail vstupních portálů do1. patra a do přízemí
C024-28
detail vstupních portálů do1. patra a do přízemí

západní palác - valeně klenutý interiér přízemí
C024-29
západní palác - valeně klenutý interiér přízemí
západní palác - schodiště z nádvoří do severního sklepa
C024-30
schodiště z nádvoří do severního sklepa
západní palác - místnosti sklepa a 1. patra
C024-31
západní palác - místnosti sklepa a 1. patra
jižní trakt západního paláce se schodištěm na nádvoří
C024-32
jižní trakt západního paláce se schodištěm na nádvořícelkový pohled na jádro od západu
C024-33
celkový pohled na jádro od západu
jádro, 2. předmostí a příkop mezi nimi od západu
C024-34
jádro, 2. předmostí a příkop mezi nimi od západu
jižní část jádra
C024-35
jižní část jádra
vstupní strana jádra z 2. předmostí
C024-36
vstupní strana jádra z 2. předmostí