[HLAVNÍ STRÁNKA]

Žulová (Frýdberk)
zbytky gotického hradu přestavěné na klasicistní kostel sv. Josefa

Poloha: na nízké ostrožně uprostřed stejnojmenné obce (okr. Jeseník)
Majitel: církev??
Uživatel: ??
Otevřeno: areál hradu volně (dnes slouží jako hřbitov), věž je součástí kostela
Doprava: vlak 500 m, bus 300 m (Žulová náměstí), parkoviště 300 m
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda: "Hrady českého Slezska", Arch. ústav AV ČR, Brno 2000
Datum návštěvy: 14.4. 2001


Hrad si na konci 13. století na půdě vratislavského biskupství protiprávně postavil Jan Wüstehube, nechvalně známý loupeživý rytíř, který z Frýdberka a svého dalšího hradu Kolštejna podnikal výpady do širokého okolí. Pokračovali v nich i jeho potomci a také Haugwicové, kterým na konci první třetiny 14. stoleté hrad postoupili. Klid v oblasti přineslo až vykoupení hradu vratislavským biskupem roku 1358. V přímém držení biskupství byl hrad další století, až jej rkou 1459 biskup Jošt svěřil jako dědičné léno do rukou Mikuláše Kotulínského, později byl až do roku 1582 zastavován. V poslední třetině 16. století byl renesančně přestavěn. Po dobytí a vyplenění Švédy roku 1639 již hrad chátral a roku 1703 byl přestavěn na pivovar. O století později daroval biskup Hohenlohe celý areál městu na výstavbu kostela.
Pro stavbu hradu bylo zvolena ostrožna ze tří stran se svažující do údolí. Pouze na vstupní jižní straně musel být ve skále vylámán široký příkop. Nejstarší jádro mělo nepravidelně oválný tvar s okrouhlou věží v čele a palácem na chráněné severní straně. 2 metry silná obvdová hradba byla vzepřena v dochovaném úseku na východě a západě osmi pilíři. Válcová věž v čele hradu má zdivo až 4 silné a do dnešních dní se dochovala až do výše původního 4. patra. Minimálně na jihu a západě byla obrana jádra posílena parkánem. Rozšíření jádra hradu v severní části je zřejmě mladšího původu, o čemž svědčí i slabší síla zdiva. Došlo k němu pravděpodobně v souvislosti s přestavbou hradu na pivovar.
Klasicistní novostavba kostelní lodi pohltila významnou část zástavby hradního jádra, kromě bergfritu ponechala z jeho zástavby pouze dodnes patrný oblouk hradby v severní části sloužící jako podezdívka presbyteria. V přízemí bergfritu byla proražena vstupní předsíň kostela a na jeho koruně přibyla zvonice.půdorys

půdorys hradu s vyznačením středověké fáze

řezy věží a jejími patry

pokus o rekonstrukci hradu k roku 1300

pokus o rekonstrukci hradu v 15.-16. stoletíikonografie
není k dispozicifotoalbum

celkové pohledy

010414-023
čelo hradu s bergfritem od jihu

010414-045
pohled od jihozápadu

010414-049
bergfrit, obvodová a parkánová hradba jádra od západu

010414-051
pohled od západu

010414-053
pohled od severozápadu

010414-056
pohled od severu

010414-057
pohled od severovýchodu

010414-066
pohled od východu

bergfrit

010414-028
pohled od jihovýchodu

010414-021
pohled od jihu

010414-030
vstup do kostela druhotně proražený bergfritem

zbytky paláce
vnější líc severní hradby a paláce

010414-036 & 037

obvodové opevnění

010414-048
šíjový příkop od západu

010414-024
jihozápadní nároží parkánu a boční hradba předbrání

010414-026
relikt předbrání u paty mostu přes šíjový příkop

010414-031
severozápadní část parkánu jádra

010414-032
západní oblouk obvodové hradby jádra

010414-039
východní bok obvodové hradby jádra

010414-042
jihozápadní část parkánu jádra

010414-043
jihozápadní oblouk obvodové hradby jádra

© 2001 Zany