[HLAVNÍ STRÁNKA]

Žumberk
zřícenina gotického, renesančně přestavěného hradu

Poloha: na ostrožně ve stejnojmenné obci (okr. Chrudim)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 500 m (Žumberk), vlak 4,5 km (Zaječice), parkoviště 300 m (i bus)
mapa KČT 1:50000 č. 45 "Železné hory"
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.: "Hrad Žumberk ve třináctém až patnáctém století I.", Zpravodaj univerzity Pardubice, 1998/2
  3. doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.: "Hrad Žumberk ve třináctém až patnáctém století II.", Zpravodaj univerzity Pardubice, 1998/5
  4. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
Datum návštěvy: 31.12. 2000První zmínka o hradu pochází z roku 1318, kdy se vyskytl v přídomku svého majitele. Během staletí se majitelé často střídali, na počátku 17. století byl dokonce rozdělen mezi dva držitele. Počátkem 17. století přestal svým majitelům postačovat a vzápětí po svém opuštění začal nezadržitelně pustnout. Ještě v letech 1760-70 se připomíná poslední obyvatel, v dalších letech se již hrad měnil ve zříceninu, kterou moderní době výrazně poškodila vestavba vodárny do nádvoří. Předhradí bylo v novověku zcela zastavěno budovami hospodářského dvora, které v sobě mohou skrývat pozůstatky starší zástavby. O její podobě však není nic známo. Zhruba pětiboké jádro obíhala parkánová hradba pravděpodobně s věžovitou vstupní bránou v čele. Palác, který zřejmě představoval hlavní obytnou i obrannou budovu, zaujal zadní, nejchráněnější stranu. Dodatečně byl rozšířen, jasně patrné jsou také stopy výrazné renesanční přestavby. V nádvorním líci jihovýchodní obvodové hradby se dochoval ojedinělý otisk schodiště na ochoz. Zříceniny hradu jsou volně přístupné.půdorys

terénní náčrt jádraikonografie

jádro od severu
(kresba z díla A. Sedláčka)

kresba K. Liebschera
z díla A. Sedláčkafotoalbum
(foceno za snížené viditelnosti)
exteriéry

001231-094
parkánová hradba na severovýchodě jádra

001231-098
střep zdiva na jihovýchodě se zbytkem sgrafita

001231-099
jihovýchodní nároží od východu

001231-101
jihovýchodní nároží od jihu

001231-103
zbytky jižní fasády jádra

001231-105
jihozápadní nároží od jihu

001231-108
zbytky opěráku západní parkánové hradby

001231-109
jihozápadní nároží jádra

001231-113
severní fasáda západního křídla

001231-115
šikmo vedená branka v západní hradbě

001231-116
vnější líc západní hradby od severu

001231-129
severozápadní nároží jádra

001231-127
chodba do sklepa severně od jádra

001231-130
vstupní portál kostela

interiéry

001231-117
vnitřní portál branky v západní hradbě

001231-118
kapsy po trámech schodiště na ochoz v západní hradbě

001231-119
interiér jihozápadního nároží

001231-120
výběh jižní zdi západního křídla

001231-121
interiér západního křídla od jihu

001231-122
interiér jihovýchodního nároží

001231-123
nádvorní líc střepu východní hradby

001231-124
západní křídlo - pohled od východu

001231-126
nádvorní líc severozápadní hradby

© 2000, 2001 Zany