[HLAVNÍ STRÁNKA]

Vízmburk
zříceniny gotického hradu

Poloha: na ostrožně nad údolím Úpy u Havlovic (okr. Trutnov)
Majitel: ?
Uživatel: ?
Otevřeno: vstup do areálu hradu je zakázán
Doprava: vlak (Červený Kostelec) 3 km, bus (Lhota za Červeným Kostelcem - U Devíti Křížů) 2 km, parkoviště (i bus) 2 km
Prameny:
  1. Dobroslava Menclová: "České hrady", Odeon, Praha 1976
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 18.9. 2000půdorys

půdorysné plány hradu

hmotová rekonstrukceikonografie

není k dispozicifotoalbum

předhradí
čelní val

000918-060 & 061
vnější svah

000918-058
příčný profil valu

000918-059
zbytky příkopu před valemval před jádrem
zbytky brány či podezdívky mostního pilíře
dostupné prameny se o této části hradního areálu nezmiňují, takže prozatím nezbývá než se pohybovat ve sféře hypotéz.

000918-001
čelní podhled

000918-002
čelní pohled v rovině ?podlahy?

000918-005
jihovýchodní nároží

zbytky ?? strážnice vedle brány ??

000918-003
západní stěna

000918-004
jihozápadní nárožíjádro
parkán

000918-015
vnější líc východního oblouku

000918-016
parkánová ulička u východního křídla

000918-017
vnitřní líc východního obloukuseverní strana s bergfritem

000918-008

000918-012

000918-037
výběh zdiva bergfritu do parkánu pohled na bergfrit z nádvoří


000918-007

000918-010

000918-013
relikt čelní hradby objekt předstupující do parkánu považovaný za kovárnu či kuchyni


000918-054

000918-055
přizdívka dýmníku nové kuchyně mezi bergfritem a východním křídlemvýchodní křídlo
východní křídlo bylo od severu k jihu rozděleno na pět místností, z nichž dvě nejjižnější byly podsklepeny a zaklenuty valenou klenbou

000918-014
severovýchodní nároží

000918-022
jihovýchodní nároží

000918-056
nádvorní stěna střední místnosti

000918-039
nádvorní stěna s oknem severní a vstupem do sousední místnosti
1) severní pětiboká místnost

000918-050
polygonální SV nároží

000918-052
na spáru postavená příčka mezi severní a 2. místností

000918-053
SZ nároží

2) obdélná místnost

000918-049
JV roh 2. místnosti s oknem

000918-018
průhled oknem z parkánu do interiéru

000918-019
pohled z parkánu

000918-051
pohled z interiéru
okno do parkánu


3) střední čtvercová místnost

000918-027
severní stěna střední místnosti s kapsami po stropníh trámech

000918-047
SV nároží s dvěmi okny

000918-020
vstup z nádvoří v pohledu z parkánu

000918-021
okenní špaleta v pohledu z parkánu

4) podsklepená místnost

000918-048
východní stěna se zbytky příček

000918-041
vstupní portál z nádvoří do sklepa

000918-043
interiér sklepení

5) jižní rohová místnost
(také podsklepená, sklep však zavalen)

000918-023
severní stěna se vstupem do sousední místnosti

000918-025
propadlá klenba sklepa se vstupem do sklepa jižního křídla

000918-026
severozápadní nárožízápadní křídlo

000918-030
vnější stěna

000918-029
vstupní brána do jádra

000918-031
detail prahu vstupní brány

000918-036
pohled od bergfritu k jihu

000918-032

000918-033

000918-034

000918-035
vstupní portál do jižní místnosti valená klenba jižní místnosti ostění oken severní místnostijižní křídlo

000918-028
jihozápadní nároží

000918-040
pohled z nádvoří

000918-057
SZ nároží na spáru k obvodové hradbě


000918-044
sklep - pohled k západu

000918-045
sklep - pohled k východu

000918-046
východní portál sklepení

000918-042
severní portál sklepení z nádvoří

© 2000-2002 Zany