[HLAVNÍ STRÁNKA]
[ZPĚT]

Boskovice (zámek)
barokní klášter přestavěný na empírový zámek

Poloha: na jižním okraji stejnojmenného města (okr. Blansko)
Majitel: Rodina Mensdorff-Pouilly
Uživatel: MP Holding, spol. s r.o.
Adresa: Hradní 6, Boskovice, 680 01
telefon: 0501/452241, fax 0501/454605
WWW: http://www.boskowan.cz/historie/zamek/
zamek@boskowan.cz
Expozice: empírové a barokní interiéry se zařízením
Otevřeno: květen-srpen: Út-Ne 9-18
září: Út-Ne 9-17
duben, říjen: pouze pro předem objednané skupiny
Prohlídka: s průvodcem (Č, A, N, F, H) 60 min, max. 45 osob
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč, rodinné 100,- Kč
cizojazyčný výklad, prohlídka mimo otevírací dobu, mimo sezónu: přirážka 100%,
Doprava: vlak + bus 2 km, parkoviště 500 m, bus 1,5 km
Prameny:
  1. Miloš Stehlík: "Státní hrad a zámek v Boskovicích", Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně 1970
  2. kol.: "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; díl 1. - Jižní Morava", Svoboda, Praha 1981
  3. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  4. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
  5. kol.: "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; díl 1. - Jižní Morava", Svoboda, Praha 1981
  6. http://www.boskowan.cz/region/boskovice/historie/zamek/default.htm
Datum návštěvy: 14.10. 2000


Projektu dvoupatrové budovy empírového zámku byl původně připisován architektu Petru de Nobile, pravděpodobnější je však názor považující za jeho tvůrce rodáka z Bonnu Josefa Esche, který je připomínán v následujících letech v nedalekém Brně.
Díky barokním klášterním budovám má zámecká stavba na svou dobu anachronický čtyřkřídlý půdorys na třech stranách uzavřený ochozy. Celek má však rysy čistého empíru s průčelím členěným mělkými rizality, kordonovými římsami a dvojicemi piliastrů v ose vjezdu. Východní křídlo kláštera bylo nahrazeno novým širokým dvoupatrovým křídlem, využita byla také upravená zadní část klášterního kostela. Zbývající tři jednopatrová křídla byla zvýšena na stejnou úroveň s křídlem východním. Zámecké nádvoří si ponechalo i arkády klášterního dvora.
V přízemí vstupního východního křídla je trojlodní sloupová síň se sochou boha Herma od J. Käsmanna. Na jižní straně na sloupovou síň navazuje monumentální trojramenné schodiště zdobené antickými sochami a alegorickými obrazy. Schodiště vedlo do prvního patra k hlavnímu reprezentačnímu sálu, který zaujímal výšku obou zbývající poschodí. Výmalba sálu vzbuzuje iluzi plastické výzdoby. Do roku 1945 byla v zámku umístěna i rozsáhlá knihovna čítající přes 10 000 svazků.
Poslední výraznější úpravy si vyžádalo zřícení nádvorní stěny západního křídla roku 1916. Arkády byly tehdy staženy kotvami a jejich oblouky zaslepeny, čímž dostalo nádvoří svůj dnešní vzhled.


půdorys

půdorys 1. patraikonografie

hrad a klášter roku 1682

celkový pohled na město s panskými sídly
(1. čtvrt. 18. stol.)

celkový pohled na město
(po roce 1825)fotoalbum

001014-105
vstupní (východní) průčelí

001014-023
sloupová síň v přízemí východního křídla

001014-024
západní stěna nádvoří

010602-019
severní průčelí

010602-020
kartuše s erbem Franze Dietrichsteina (1774-1850) a Rosy Wallis (1792-1844)

010602-021
detail kartuše


© 2000 - 2002 Zany