[HLAVNÍ STRÁNKA]

Bradlec
zříceniny gotického hradu

Poloha: 7 km severovýchodně od Jičína
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: vstup volný
Doprava: bus 2,5 km Bradlecká Lhota, hostinec, parkoviště 2,5 km
Prameny:
  1. kol.: "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; díl 6. - Východní Čechy", Svoboda, Praha 1989
  2. Dobroslava Menclová: "České hrady", 2. vydání, Odeon, Praha 1976
  3. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  4. "Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM", Aion s.r.o., Praha 1997
  5. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
  6. Jičínsko
Datum návštěvy: 29. října 1999

Někdy před rokem 1322 založili páni z Lemberka na vysokém čedičovém vrchu nedaleko dnešních obcí Újezdec a Bradlecká Lhota hrad Bradlec. Prvním známým držitelem je syn Jaroslava z Turnova Havel Ryba, který se na Bradleci zmiňuje roku 1322. V držení svých stavebníků nezůstal hrad dlouho, již roku 1325 jej držel Markvart z Jikve a i v dalších letech zřejmě často měnil majitele, V letech 1356-79 se na hradě připomíná Půta z Turgova. Tomu snad hrad věnoval Karel IV., který údajně Bradlec dobyl na loupeživých rytířích. V letech 1391-1420 se uvádi jako majitel zdejšího zboží Pavlík z Jenštejna. Jeho syn Vaněk (Vítek) patřil již za otcova života k protivníkům krále Václava IV. a jakožto zemskému škůdci mu byly roku 1417 jeho statky odebrány a král poté věnoval Bradlec své manželce Žofii. Již o čtyři roky později jej ale dobyl Čeněk z Vartemberka. Roku 1429 daroval císař Zikmund Bradlec Hynkovi Krušinovi z Lichtenburka, ten jej však ujal až po uklidnění poměrů roku 1437. Roku 1442 musel být hrad opět dobýván jako sídlo loupeživých rytířů. Od roku 1450 sídlili na hradě Bradlečtí z Mečkova, ale už na konci 15. a na počátku 16. století se zde opět střídali majitelé jako na běžícím páse. Vletech 1506-38 zde sídlili páni z Valdštejna, po nich pak Trčkové z Lípy. Za nich byl Bradlec připojen k sousednímu Kumburku a během druhé poloviny 16. století postupně pustl.

Terén byl pro založení hradu velmi příhodný - vrchol kopce tvoří dva čedičové sloupy spojené na jižní straně úzkým obloukovým hřebenem. Západní sloup zaujala velká čtverhranná obytná věž, ke které z obou stran přiléhaly valeně klenuté prostory. Na protilehlé straně stál palác s oblým čelem zesíleným polookrouhlou baštou. Palác i bašta byly na rozdíl od zbytku hradu vystavěny z pískovcových kvádrů (štuk).
Kromě východní strany obklopovalo hrad předhradí chráněného na jihu ještě příkopem a valem, z jehož opevnění se dochoval fragment hradby na sever od jádra.půdorys

půdorysný plán
(podle D. Menclové)ikonografie

rytina J. Richtera podle kresby F.A. Hebera (cca 1845)

východní bašta na kresbě K. Liebscherafotoalbum

jádro
vnější líc jižní hradby mezi palácem a věží
C007-04
vnější líc jižní hradby mezi palácem a věží
nádvorní líc jižní hradby mezi palácem a věží
C007-07
nádvorní líc jižní hradby mezi palácem a věží

palác
jižní stěna paláce se zdivem z pískovcových kvádrů (pohled z předhradí)
C006-32
jižní stěna s kvádříkovým zdivem
(pohled z předhradí)
východní sráz pod palácem a baštou
C006-33
východní sráz pod palácem a baštou
bašta a palác od severu
C006-34
bašta a palác od severu
jižní vnější zeď paláce z nádvoří
C006-35
nádvorní líc jižní zeď
nádvorní líc východní obloukové stěny paláce
C006-36
nádvorní líc východní obloukové stěny
vnější líc jižní zdi paláce
C007-00
vnější líc jižní zdi
průřez jižní zdí paláce
C007-01
průřez jižní zdí

obytná věž
obytná věž z východu
C007-02
pohled od východu
jihovýchodní nároží obytné věže
C007-03
jihovýchodní nároží
interiér přízemí obytné věže
C007-04
interiér přízemí
detail interiéru přízemí obytné věže
C007-06
detail interiéru přízemí
severovýchodní roh interiéru 1. patra obytné věže
C007-10
severovýchodní kout interiéru 1. patra
obytná věž z východu
C007-11
pohled od východu

předhradí
severozápadní část obvodové hradby předhradí
C007-08
severozápadní část obvodové hradby předhradí
zbytky hradby v západní části předhradí
C007-09
zbytky hradby v západní části předhradí

© 1999-2001 Zany