Terminologický slovník


H

Heber
František Alexander (*19.7.1815, Třebokov, Jarov u Plas, +29.7.1849, Náchod)
pražský kupec a romantický badatel, autor sedmisvazkového díla "Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser" vydané v letech 1843-1849. Kniha pojednává o 586 českých hradech a tvrzích, které Heber na svých pěších poutích osobně navštívil. Z počátečního romantismu prvních svazků se postupně změnila v důkladné historické dílo. Nejcennějším přínosem jsou jeho přesné popisy objektů a 358 kvalitních vyobrazení. Díky předčasnému úmrtí autora nedokončené dílo (rozpracován byl 7. sešit 7. dílu) bylo vzorem dalším badatelům a značně ovlivnilo i Augusta Sedláčka.
hrad přechodného typu objekt na rozhraní mezi hradištěm a hradem, ve kterém se prolínají prvky typické pro obě tyto skupiny. Především to je valové opevnění, které však již nemá vnitřní ztužující konstrukci a tvoří jej násep s čelní nasucho kladenou zídkou. Obytné stavby již jsou součástí obvodového opevnění. V současné době je známo pouze několik zástupců tohoto zajímavého typu (Týnec nad Sázavou, Tachov, Hlavačov, Angerbach u Kožlan, Budětice).
hrázděné zdivo jeho nosnou konstrukcí je trámová kostra a výplň tvoří kamenná či cihlová vyzdívka nebo mazanice. Trámy jsou většinou na líci zdi patrné. u nás se obvykle používalo u provozních staveb, obranných pater a střeleckých ochozů. Přestože je doloženo četnými vyobrazeními, dochovalo se pouze vyjímečně.