Dub (Tasov, Tassenberg)
zbytky gotického hradu

Poloha: na ostrožně v záhybu Oslavy západně od Tasova (okr. Třebíč)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = volně přístupné
Doprava: bus 500 m (zast. Tasov, Mlýn), 2 km (Tasov), parkoviště 100 m (na břehu Oslavy pod hradem), parkoviště bus 500 m (Panský Mlýn)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Miroslav Plaček: "Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence", Archaeologia historica 10, Brno 1985
Datum návštěvy: 18.11. 2000půdorys

terénní náčrtikonografie

není k dispozicifotoalbum

001118-072
reliefní zbytky v čele jádra

001118-079
zbytky čelní hradby jádra

001118-076

001118-077
neurčené zbytky zdiva v jižní části jádra

severní obvodová hradba

001118-069
vnější líc od východu

001118-071
vnitřní líc

001118-080
vnější líc - severozápadní část

001118-081
vnější líc od severovýchodu

001118-083
převis skály ve svahu nad řekou
příčná zeď jádra

001118-074
zbytky branky pro pěší od jihovýchodu

001118-075
nádvorní líc severního ostění branky pro pěší

© 2000, 2001 Zany