Helfštýn
rozsáhlé zříceniny goticko-renesančního hradu

Poloha: okres Přerov, na hřebenu nad Týnem nad Bečvou
Majitel: ČR
Uživatel: Muzeum Komenského Přerov
Adresa: Týn nad Bečvou, 75131
telefon: 0641/797093
WWW: http://www.cbnet.cz/helfstyn/
Expozice: 1. trasa: historie hradu, umělecké kovářství
2. trasa: Široká zeď
Otevřeno:
hrad: březen, listopad: So, Ne 9-16
duben, září, říjen: Út - Ne 9-17
květen - srpen: Út - Ne 9-18
Umělecké kovářství: květen - říjen: Út - Ne 9-17
5.10. - 1.11.: So, Ne 9-17
Prodejní galerie: květen - srpen: Út - Ne 11-13, 14-16
Výstavní sál: duben - říjen: Út - Ne 9-17
Prohlídka: samostatně, pro skupiny (max. 55 osob) s průvodcem 60 min.
Vstupné: 1. trasa: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč, studenti 15,- Kč
Široká zeď: dospělí/děti 5,- Kč
v březnu a listopadu: dospělí 15,- Kč, děti 5,- Kč, studenti 10,- Kč
Doprava: autobus 1,5 km (Týn nad Bečvou), vlak 5 km (Lipník nad Bečvou), parkoviště (placené) 100 m - i bus
Prameny:
  1. http://www.cbnet.cz/helfstyn/
  2. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vlastním nákladem, Plzeň 2000
  3. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  4. Zdeněk Gardavský: "Hrad Helfenštejn v datech, číslech, faktech a nákresech"; Okresní vlastivědné muzeum J.A. Komenského Přerov, Přerov 1990
Datum návštěvy: 10.6. 2000

Fotogalerie

půdorys
půdorysný plán
čísly jsou označeny jednotlivé fotografie

celkový pohled na hradní hřeben z Týna nad Bečvou
C013-01
celkový pohled na hradní hřeben z Týna nad Bečvou

Široká zeď - západní část čela s 1. bránou
C013-02
Široká zeď - západní část čela s 1. bránou

Široká zeď - východní část čela
C013-03
Široká zeď - východní část čela

Široká zeď - čelo s oběma dělovými baštami a 1. příkopemod 1. brány
C013-04
Široká zeď - čelo s oběma dělovými baštami od 1. brány

Široká zeď - 1. brána
C013-05
Široká zeď - 1. brána

Široká zeď - západní dělová bašta a schodišťová vížka z 1. nádvoří
C013-06
Široká zeď - západní dělová bašta a schodišťová vížka z 1. nádvoří

2. nádvoří - západní nároží s 2. bránou
C013-07
2. nádvoří - západní nároží s 2. bránou
(okrouhlá schodišťová věž je současná novostavba)

2. nádvoří - západní podkovovitá bašta severní zdi s portálem výpadní branky
C013-08
2. nádvoří - západní podkovovitá bašta severní zdi s portálem výpadní branky

2. nádvoří - severní hradba a pohled k severní husitské věži
C013-09
2. nádvoří - severní hradba a pohled k severní husitské věži

2. nádvoří - zazděná výpadní branka u styku boulevardu se severní hradbou
C013-10
2. nádvoří - zazděná výpadní branka u styku boulevardu se severní hradbou

2. nádvoří - prostřední podkovovitá bašta jižní hradby přestavěná na vodárnu
C013-11
2. nádvoří - prostřední podkovovitá bašta jižní hradby přestavěná na vodárnu

2. nádvoří - interiér východní bašty jižní hradby
C013-12
2. nádvoří - interiér východní bašty jižní hradby

2. nádvoří - jižní zakončení boulevardu v prostoru před 3. bránou
C013-13
2. nádvoří - jižní zakončení boulevardu v prostoru před 3. bránou

2. nádvoří - centrální část boulevardu (pohled k severu)
C013-14
2. nádvoří - centrální část boulevardu (pohled k severu)

jihozápadní nároží 4. nádvoří
C013-15
jihozápadní nároží 4. nádvoří

2. nádvoří - jižní hradba
C013-16
2. nádvoří - jižní hradba

3. brána
C013-17
3. brána

Kostkova věž - západní stěna s pozůstatky původního barbakánu
C013-18
Kostkova věž - západní stěna s pozůstatky původního barbakánu

Kostkova věž - interiér
C013-19
Kostkova věž - interiér

Kostkova věž - pohled od 4. brány
C013-20
Kostkova věž - pohled od 4. brány

4. brána - pohled od Kostkovy věže
C013-21
4. brána - pohled od Kostkovy věže

Hefaiston - Tyranosaurus rex
C013-22
Hefaiston - Tyranosaurus rex

jádro - východní křídlo - interiér suterénu
C013-23
jádro - východní křídlo - interiér suterénu

jádro - východní křídlo - kopie reliefu pernštejnské erbovní pověsti (originál na 2. bráně)
C013-24
jádro - východní křídlo - kopie reliefu pernštejnské erbovní pověsti (originál na 2. bráně)

jádro - východní křídlo - interiér suterénu
C013-25
jádro - východní křídlo - interiér suterénu

jádro - východní křídlo - interiér suterénu
C013-26
jádro - východní křídlo - interiér suterénu

Hefaiston - 'Pštros' a 'Hokejista'
C013-27
Hefaiston - "Pštros" a "Hokejista"

Hefaiston - 'Samson a lev'
C013-28
Hefaiston - "Samson a lev"

Hefaiston - hmyz
C013-29
Hefaiston - hmyz

jádro - schodiště do suterénu severního křídla
C013-30
jádro - schodiště do suterénu severního křídla

jádro - schodišťová věž v jižním nároží
C013-31
jádro - schodišťová věž v jižním nároží

jádro - vstupní portály východního křídla (vlevo do suterénu, vpravo do 1. patra)
C013-32
jádro - vstupní portály východního křídla (vlevo do suterénu, vpravo do 1. patra)

jádro - schodišťová věž v jižním nároží (interiér)
C013-33
jádro - schodišťová věž v jižním nároží (interiér)

jádro - kuchyně v jižním přístavku (interiér)
C013-34
jádro - kuchyně v jižním přístavku (interiér)

jádro - severovýchodní nároží 5. nádvoří
C013-35
jádro - severovýchodnínároží 5. nádvoří

nádvorní fasáda východního křídla
C013-36
nádvorní fasáda východního křídla

jádro - přístavek s kaplí (interiér)
C014-00
jádro - přístavek s kaplí (interiér - pohled k severu)

jádro - okružní příkop na západě mezi kaplí a 4. nádvořím (v pozadí severní husitská věž)
C014-01
jádro - okružní příkop na západě mezi kaplí a 4. nádvořím (v pozadí severní husitská věž)

jádro - interiér severního křídla
C014-02
jádro - interiér 1. patra severního křídla

jádro - krb v 1. patře severního křídla
C014-03
jádro - krb v 1. patře severního křídla

podkovovitá bašta v severním oblouku okružní hradby jádra
C014-04
podkovovitá bašta v severním oblouku okružní hradby jádra

východní křídlo jádra - jižní část vnější fasády
C014-05
východní křídlo jádra - jižní část vnější fasády

východní křídlo jádra - severní část vnější fasády
C014-06
východní křídlo jádra - severní část vnější fasády

východní oblouk okružní hradby jádra se vstupem do dělové bašty Hladomorna
C014-07
východní oblouk okružní hradby jádra se vstupem do dělové bašty Hladomorna

východní křídlo jádra - interiér
C014-08
východní křídlo jádra - interiér

Trubačská věž - interiér průjezdu 5. brány s kopií erbu pánů z Kravař
C014-09
Trubačská věž - interiér průjezdu 5. brány s kopií erbu pánů z Kravař

Trubačská věž - průjezd 5. brány s vpadlinami pro padací most a můstek pro pěší
C014-10
Trubačská věž - průjezd 5. brány s vpadlinami pro padací most a můstek pro pěší

čelo jádra z 4. nádvoří (zleva oblouk hradby, Trubačská věž s 5. bránou a hradní kuchyně)
C014-11
čelo jádra z 4. nádvoří
(zleva oblouk hradby, Trubačská věž s 5. bránou a hradní kuchyně)

jádro - parkán (zvaný 'hřbitov') a budova kaple vysunuá do příkopu
C014-12
jádro - parkán (zvaný "hřbitov") a budova kaple vysunuá do příkopu

4. nádvoří - jihozápadní nároží se západní husitskou věží a kovářskými výhněmi
C014-13
4. nádvoří - jihozápadní nároží se západní husitskou věží a kovářskými výhněmi

4. nádvoří - bývalá pekárna severně od 4. brány
C014-14
4. nádvoří - bývalá pekárna severně od 4. brány

nádvorní průčelí 4. brány a objekt kovárny
C014-15
nádvorní průčelí 4. brány a objekt kovárny

příkop mezi 4. nádvořím a jádrem s mostem k 5. bráně v Trubačské věži
C014-16
příkop mezi 4. nádvořím a jádrem s mostem k 5. bráně v Trubačské věži

schodišťová věž a východní křídlo jádra ze 4. nádvoří
C014-17
schodišťová věž a východní křídlo jádra ze 4. nádvoří

4. nádvoří - interiér podkovovité bašty vedle objektu kovárny
C014-18
4. nádvoří - interiér podkovovité bašty vedle objektu kovárny

průjezd 4. brány ze 4. nádvoří
C014-19
průjezd 4. brány ze 4. nádvoří

2. nádvoří - jihozápadní nároží
C014-20
2. nádvoří - jihozápadní nároží
(zleva bývalé konírny, nárožní podkovovitá věž a strážnice vedle 2. brány)

jádro - celkový pohled z koruny Široké zdi
C014-21
jádro - celkový pohled z koruny Široké zdi
(zleva kaple, torzo Trubačské věže, severní husitská věž, hradní kuchyně)

2. brána a jihozápadní podkovovitá věž 2. nádvoří, v popředí severní hradba 2. nádvoří
C014-22
2. brána a jihozápadní podkovovitá věž 2. nádvoří, v popředí severní hradba 2. nádvoří

Široká zeď - pohled od severu na jižní věž
C014-23
Široká zeď - pohled od severu na jižní věž

jižní hradba 2. nádvoří s třemi podkovovitými baštami a Kostkovou věží v pozadí
C014-24
jižní hradba 2. nádvoří s třemi podkovovitými baštami a Kostkovou věží v pozadí
v popředí za zábradlím jižní hradba 1. nádvoří

Široká zeď - severní věž a vrchol schodišťové věže
C014-25
Široká zeď - severní věž a vrchol schodišťové věže

Široká zeď - jižní věž (pohled z 1. nádvoří)
C014-26
Široká zeď - jižní věž (pohled z 1. nádvoří)

Široká zeď - kasematní dělová střílna severní bašty
C014-27
Široká zeď - kasematní dělová střílna severní bašty

2. brána - průjezd s portály a vpadlinami pro padací most a lávku pro pěší
C014-28
2. brána - průjezd s portály a vpadlinami pro padací most a lávku pro pěší
nad bránou reliéf pernštejnské erbovní pověsti

2. brána a vnější líc severní hradby 1. nádvoří
C014-29
2. brána a vnější líc severní hradby 1. nádvoří

západní podkovovitá bašta severní hradby 2. nádvoří
C014-30
západní podkovovitá bašta severní hradby 2. nádvoří

2. brána - severní nároží
C014-31
2. brána - severní nároží

zazděná výpadní branka u západní podkovovité bašty severní hradby 2. nádvoří
C014-32
zazděná výpadní branka u západní podkovovité bašty severní hradby 2. nádvoří

východní podkovovita bašta severní hradby 2. nádvoří, v pozadí severní husitská věž 4. nádvoří
C014-33
východní podkovovita bašta severní hradby 2. nádvoří, v pozadí severní husitská věž 4. nádvoří

vysoká severní hradba 1. nádvoří kryjící týl Široké zdi
C014-34
vysoká severní hradba 1. nádvoří kryjící týl Široké zdi
(v pozadí severní zakončení Široké zdi)

Široká zeď - jižní věž
C014-35
Široká zeď - jižní věž

zleva jižní hradba 1. nádvoří, nárožní podkovovitá věž, jižní hradba 2. nádvoří
C014-36
zleva jižní hradba 1. nádvoří, nárožní podkovovitá věž, jižní hradba 2. nádvoří

1.
vlevo východní podkovovitá bašta jižní strany 2. nádvoří, vpravo 'Kostkova věž'
vlevo východní podkovovitá bašta jižní strany 2. nádvoří, vpravo "Kostkova věž"

5.
jádro - zleva zbytky 'Trubačské věže' s 5. bránou, hradní kuchyně, schodišťová věž a východní palác
jádro - zleva zbytky "Trubačské věže" s 5. bránou, hradní kuchyně, schodišťová věž a východní palác

6.
severní hradba 2. nádvoří, v pozadí severní husitská věž
severní hradba 2. nádvoří, v pozadí severní husitská věž

7.
interiér severní husitské věže
interiér severní husitské věže