[HLAVNÍ STRÁNKA]
Himlštejn
zříceniny pozdně gotického hradu
Poloha: na vysokém čedičovém kopci nad údolím Pekelského potoka u Stráže nad Ohří
Majitel: obec Stráž nad Ohří
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: mapa KČT 1: 50000 č. 4 "Krušné hory - Klínovec a Karlovarsko", čtverec D3
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. "Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice", Státní ústav památkové péče, Praha 1999
Datum návštěvy: 1.10. 2000


Na vysokém čedičovém kopci nad údolím Pekelského potoka postavil nejspíše Vilém z Ilburka , který se jako jeho majitel připomíná roku 1434. Roku 1454 na něm sídlí Jindřich z Weidenu a roku 1470 Hylprant SAtanéř z Drahovic. V 90. letech jej musel Václav Satanéř opravit. Roku 1528 se dostal do majetku Šliků, za nichž zpustnul. K roku 1574 je již uváděn jako pustý.
Hrad byl postaven na velmi výhodném místě. Opevnění se soustředilo především na obranu přístupové cesty. První brána se nacházela ve vysunutém přihrádku shora chráněném baštou v parkánové zdi. Druhou bránu tvořil portál v hlavní hradbě, do níž byla v jižním nároží vedle druhé brány zavázána obdélná, mírně lichoběžná obytná věž. Hlavní tíhu obrany však nesl parkán nad příkopem z větší strany lemovaný pouze zemním opevněním. Aby do něj bylo možné zavážet těžká děla, byla hlavní hradba vedle 2. brány prolomena dalším rozměrným portálem.. Na nejvyšším místě hradu stály dvě osamoceně stojící budovy.půdorys

terénní náčrt
(podle Z. Hefnera)

půdorys donjonu (podle Z. Hefnera)ikonografie

donjon a 2. brána
rytina P. Röhricha podle kresby F.A. Hebera (1844)fotoalbum

1. brána

001001-037
1. brána s čelním příkopem

001001-038
zbytky portálu 1. brány

001001-057
1. brána s čelním příkopem
pohled z parkánu jádra

2. brána

001001-040
2. brána s donjonem
pohled od severovýchodu

001001-042
portál 2. brány

001001-043
výběh parkánové hradby vedle portálu 2. brány

001001-044
vnitřní líc portálu 2. brány

001001-045
portál do parkánu (vlevo) a 2. brána (vpravo)

donjon

001001-039
pohled od severovýchodu

001001-041
zbytky rozvaleného zdiva pod donjonem

001001-046
část valené klenby suterénu

001001-047
pohled od západu

001001-048
jihovýchodní nároží

001001-049
jižní stěna

001001-050
celkový pohled z jihovýchodu

001001-051
suterén, pohled k západu

horní hrad a parkán

001001-053
budova horního hradu
jihovýchodní nároží

001001-054
budova horního hradu
vnitřní líc východní zdi

001001-055
vnitřní líc parkánové hradby

001001-056
interiér parkánové bašty

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek