Holoubek
(Taubenstein)
zřícenina gotického hradu

Poloha: na skalnatém ostrohu nad hladinou dalešické přehrady poblíž Plešic (okr. Třebíč)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 1,5 km (Plešice), parkoviště 1,5 km
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Miroslav Plaček: "Ves a dvůr Holoubek", Archeaologia historica 12, Praha 1987
Datum návštěvy: 17.11. 2000


Hrad postavili (soudě podle vstupního portálu paláce) v 20. letech 14. století páni ze Starče (v 2. poloviny 14. století užívali již přídomku z Holoukova). Hrad vlastnili do roku 1392. Pak se majitelé střídali a většina z nich znepokojovala okolí, proto byl hrad roku 1446 z rozhodnutí moravských stavů zbořen.
Měl půdorys protáhlého šestiúhelníka, vstup byl chráněn mohutnou okrouhlou věží (průměr 12 m, zachováno torzo severní strany do výše 9 m). Severně od věže při západní hradbě stál obdélníkový palác (zachovány zbytky zdí přízemí se vstupním portálem).půdorys

půdorys jádra

celková situace hradu a okolíikonografie

není k dispozicifotoalbum

001117-001
bergfrit s navazující hradbou od jihovýchodu

001117-002
bergfrit od jihovýchodu

001117-003
bergfrit od severu

001117-008
bergfrit od západu

001117-004
severozápadní nároží paláce

001117-005
zbytky zdiva paláce

001117-006
zbytky příčky dělící dva trakty paláce

001117-007
vnitřní líc západní hradby mezi bergfritem a palácem

001117-009
severní část jádra od západu

001117-010
střep zdiva v západním svahu jádra

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek