[HLAVNÍ STRÁNKA]

Jestřebí
(Krušina, Habstein, Habichtstein)
zřícniny gotického hradutur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model ikonografie fotoalbum

Poloha: na dominantním pískovcovém útvaru nad SZ okrajem stejnojmenné obce (okres Česká Lípa)
Otevřeno: zřícenina => vstup volný
Doprava:
 • vlak 2 km (ze stanice Jestřebí 1,5 km na náves ke kostelu, odtud po na hrad)
 • bus 0,5 km (zastávka Jestřebí, křižovatka: linky 510014 Praha, Holešovice - Nový Bor - Rumburk, 500150 Doksy - Česká Lípa, 500190 Dubá - Česká Lípa, 500191 Česká Lípa - Jestřebí, 260608 Mladá Boleslav - Česká Lípa a j.)
 • mapa KČT 1:50 000 č. 15 "Máchův kraj", čtverec B3
 • Prameny:
  1. August Sedláček: "Hrady, zámky a tvrze království Českého", sv. XIV "Litoměřicko a Žatecko", Praha 1923
  2. kol.: "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; díl 3. - Severní Čechy", Svoboda, Praha 1984
  3. František Gabriel, Jan Smetana: "Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře" in Archaeologia historica 11, Musejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1986
  4. František Gabriel, Jaroslav Panáček: "Vývoj panských sídel na horním území Novozámeckého panství (1. část)", in "Castellologica bohemica 2", Archeologický ústav AV ČR, Praha 1991
  5. M. Fuks: "Příspěvek k historické ikonografii panských sídel II", in "Castellologica bohemica 2", Archeologický ústav AV ČR, Praha 1991
  6. František Gabriel, Jaroslav Panáček: "Vývoj panských sídel na horním území Novozámeckého panství (2. část)", in "Castellologica bohemica 3", Archeologický ústav AV ČR, Praha 1993
  7. František Gabriel: "K nutnosti dokumentace hradů", in "Castellologica bohemica 5", Archeologický ústav AV ČR, Praha 1996
  8. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  9. František Gabriel, Jaroslav Panáček: "Hrady okresu Česká Lípa", ARGO, Praha 2000
  10. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Dodatky", Libri, Praha 2002
  11. Milan Mysliveček: "Místopisný obrázkový atlas aneb Krasohled český, díl 5.", Chvojkovo nakladatelství, Praha 2002
  12. sbírka pohlednic J. Úlovce
  Datum návštěvy: 10.7. 2001
  tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model ikonografie fotoalbum

  © 2001-2004 Zany