[ZPĚT]

Karlštejn
Mariánská věž, kostel P. Marie, kaple sv. Kateřinypůdorysy jednotlivých pater

řez (podle A. Sedláčka)

001016-056
konzoly po arkýři 1. patra ve východní stěně

001016-073
2. patro od severovýchodu

001016-074
přízemí a 1. patro od severovýchodu

001016-072
krytý můstek k velké věži

001017-035
východní průčelí

001016-119
výstupek v jižní zdi 2. patra s kaplí sv. Kateřiny

001016-090
západní portál přízemí s vpadlinou padacího mostu

001016-093
portál a krytá chodba od velké věžekostel P. Marie

ostatkové scény

001017-015
celkový záběr

001017-016
císař přebírá trny a dřevo Páně od francouzského dauphina Karla
(pozd. Karel V.)

001017-017
císař přebírá svatou houbu Páně
v osobě dárce se prameny různí, uvádějí se mantovský vévoda Ludvík Gonzaga, Petr I. de Lusignan, král kyperský a jeruzalémský nebo Ludvík I., Uherský

001017-011
ukládání ostatků do zlatého zemského křížeApokalypsa je kniha Nového zákona. Jejím obsahem je zjevení jež dal Kristus sv. Janu Evangelistovi za jeho vyhnanství na ostrově Patmu. Zjevení líčí v obrazech a viděních budoucí osudy církve, její utrpení, boje a konečné vítězství. Za autora apokalyptických maleb v kostele P. Marie je považován Konrád Würmser

001016-095
jihovýchodní nároží s křtitelnicí a nástěnými malbami Apokalypsy

001016-096
silně poškozená výzdoba východní stěny

001016-102
scény Apokalypsy na východní stěně

001017-031
Žena odlétající na poušť

001017-032
torzo Apokalyptických jezdců

001017-014
Žena sluncem oděná
001016-104
západní stěna se vstupem do kaple sv. Kateřiny a zemským křížem v okenní špaletě

001017-030
zemský kříž v okenní špaletě

001016-105
iluzivní sloupová krypta pod ostatkovými scénami

001017-018
sanktuárium v severní oltářní stěně

001017-019
oltář se soškou P. Marie

001017-033
portál v severní dělící příčce ke vchodu od velké věže


kaple sv. Kateřiny

půdorys kaple sv. Kateřiny (sv. Palmácia)

001017-020
vstupní portál do spojovací chodbičky

001017-028
železem pobité dveře zdobené svatováclavskou orlicí a českým lvem

001017-029
východní stěna s oltářem

001017-021
křížová žebrová klenba s antickou gemou ve svorníku

001017-022
Karel IV. a Anna Svídnická ve scéně Exaltatio crucis (před 1360) v nadpraží vstupního portálu

001017-024
obraz Rodičky Boží, císaře Karla a císařovny Anny Svídnické v oltářním výklenku

001017-025
Matka Boží pod křížem ve společnosti tří Marií v čele oltáře

001017-026

001017-027
figury světců na severní zdi poškozené inkrustací

[ZPĚT]

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek