[ZPĚT]

Karlštejn
velká věž s kaplí sv. Kříže

půdorys

půdorysy jednotlivých pater

řez
(podle A. Sedláčka)

001016-005
pohled od východu

001016-007
pohled od severovýchodu

001016-011
pohled od západu

001016-024
pohled od jihozápadu (od studniční věže)

001016-071
pohled od jihovýchodu

001016-077
přístavek se schodištěm

001016-078
východní stěna s okny
kaple sv. Kříže

001017-009
portál schodiště
opevnění velké věže

001017-001
bašta za velkou věží
pohled k východu

001017-002
bašta za velkou věží
pohled k západu

001017-004
východní parkán s jihovýchodní hláskou

001016-070
jihovýchodní hláska

001017-005
severozápadní hláska

001016-091
severozápadní hláska

001017-006
jihozápadní hláska

001017-034
severovýchodní hláskakaple sv. Kříže (Utrpení Páně)

001017-037
pohled do presbyteria přes zlacenou gotickou mříž

001017-038
křížová žebrová klenba zdobená zlacením a skleněnými čočkami

001017-040
jihovýchodní okenní výklenek

001017-042
vstupní dveře

001017-041
okenní výklenek nad vstupem

deskové malby Mistra Theodorika

loď
levá stěna

001017-039

001017-055
sv. Sebald nebo sv. Václav

001017-056
sv. Karel Veliký

zadní stěna

001017-061
celkový pohled

001017-044
heraldicky pravá strana

001017-043
heraldicky levá strana

001017-045
levá strana okenní špalety

001017-046
pravá strana okenní špalety

pravá stěna

001017-047
levá strana

001017-059
levá špaleta okenního výklenku

001017-060
pravá špaleta okenního výklenku

presbyterium
oltářní stěna

001017-048
celkový pohled

001017-049
heraldicky pravá strana

001017-050
střed

001017-051
heraldicky levá strana

001017-058
sanktuárium

evangelní stěna

001017-052
pravá část

001017-057
apokalyptický Bůh Trojjediný

epištolní stěna

001017-053
levá strana okenního výklenku

001017-054
pravá strana

[ZPĚT]

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek