[ZPĚT]

Kutná Hora - chrám sv. Barbory
gotický chrám s renesančními a barokními prvky

Poloha: na jihovýchodním konci města (okr. Kutná Hora)
Majitel:
Uživatel:
Adresa:
telefon:
WWW:
Expozice:
Otevřeno: duben: denně 9-12, 13-16 hod
květen - září: denně 9-17 hod
říjen-březen: Út - Ne 9-12, 14-16 hod
Prohlídka: samostatně
Vstupné:
Doprava:
Prameny:
  1. Eva Matějková: "Kutná Hora", St. nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1962
  2. Emanuel Poche a kol.: "Umělecké památky Čech 2. K - O", Praha : Academia, 1979
  3. Eugen Vasiliak, T. Durdík: "Nad městy, hrady a zámky" multimediální CD-ROM, ANSA s.r.o., Turnov 2001
Datum návštěvy: 9.2. 2001půdorys

v úrovni přízemí

v úrovni chóruikonografie

Pohled na chrám. sv Barbory s barokním zastřešením
(Ferdinand Lepié, 1843)

svatá Barbora

pohled od jihozápadu
(letecká fotografie E. Vasiliaka)

pohled od jihozápadu spolu s jezuitskou kolejí
(letecká fotografie E. Vasiliaka)

vstupní průčelí před dostavbou z r. 1885

půdorys z r. 1675 v původně navržené rozloze

letecká fotografie - zleva chrám sv. Barbory, jezuitská kolej, Hrádekfotoalbum

010209-080
celkový pohled z parku u Vlašského dvora

010209-105
celkový pohled od severu

katedrální záver s věncem kaplí

010209-107
pohled od severu

010209-114
pohled od východu

010209-116
detail opěrného systému

010209-119
jižní bok od jihovýchodu

010209-120
jižní bok od jihozápadu

010209-124
vstupní průčelí

010209-125
portál hlavního vstupu

opěrný systém

010209-115
opěrný systém východní části severního průčelí

010209-117
jihovýchodní schodišťová věžička

010209-121
opěrný systém jižního boku

© 2001-2002 Zany