[HLAVNÍ STRÁNKA]

Ostroh (Seeberg)

románský goticky rozšířený hrad

Poloha: na výrazném hřebeni nad Slatinným potokem uprostřed vsi Ostroh (okr. Cheb)
Majitel: město Františkovy Lázně
Uživatel: Městské muzeum Františkovy Lázně
Adresa: Ostroh - hrad Seeberg, Cheb, 350 02
telefon: 351 011 990, 351 011 991
WWW: www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-hradu
Expozice: Expozice: historie hradu, černá kuchyně, výstava „Ze života porcelánového šálku“. Prostory hrázděné barokní stodoly, kolny a věžového špejcharu v předhradí jsou naopak věnovány lidové kultuře, zemědělství a řemeslům chebského venkova v 19. století.
Otevřeno: http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/oteviraci-doba-a-vstupne-seeberg
Prohlídka: samostatně
Vstupné: http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/oteviraci-doba-a-vstupne-seeberg
Doprava: bus 2 km (Poustka), vlak 4 km (Hazlov - 1 km na rozcestí v Hazlově, dále 3 km do Ostrohu k hradu), parkoviště (i bus) 100 m
mapa KČT č. 1 "Ašsko a Chebsko", čtverec D2
Prameny:
  1. Jiří Úlovec: "Hrady, zámky a tvrze na Chebsku", Chebské muzeum, Cheb, 1998
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  3. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
Datum návštěvy: 29.9. 2000


První zmínka o Ostrohu, založeném na přelomu 12. a 13. století, je na zástavní listině z roku 1322, kdy získal Chebsko do zástavy Jan Lucemburský. V té době patřil pravděpodobně městu Cheb, jistotu o tom však máme až od roku 1349. Roku 1434 jej císař Zikmund daroval svému kancléři Kašparu Šlikovi. Roku 1461 prodali Šlikové Seeberg Junckerům, v letech 1484-97 jej drželi opět Šlikové. Roku 1497 koupili Seeberg bratři Konrád a Jošt z Neubergu. Ti museli své panství bránit před nájezdy Jorga Zedwitze, se kterým se usmířili až roku 1519. Konrádův vnuk Jan Albrecht prodal roku 1582 Jiřímu Wolfovi z Brandu, jehož potomci hrad udrželi až do roku 1635. Tehdy jej koupil Vít Dětřich ze Steinheimu, za nějž byl roku 1648 obsazen a zapálen vojsky švédského generála Königsmarka. Opravený hrad spadl roku 1657 jako odúmrť na korunu. V letech 1664-1703 drželi hrad Nosticové a po nich Gerardové. Tehdy koupilo hrad město Cheb, v jehož majetku zůstal až do roku 1986.
Hrad byl na vysokém ostrohu obtékaném Slatinným potokem kolem roku 1200. Při stavbě byl využit val a dva příkopy pravěkého hradiště. Stejně jako u dalších hradů na Chebsku toho o románské fázi mnoho nevíme. Dnešní podoba hradu je výsledkem především výrazné přestavby v 1. polovině 14. století. Dlší výrazné zásahy byly provedeny během 16. století. Obnova hradu po švédském vypálení již jeho podobu nezměnila. Město Cheb udržovalo hrad v dobrém stavu. Teprve v letech 1905-15 muselo město přistoupit k obnově hradu, který byl změněn ve výletní restauraci. Po roce 1945 sice hrad setrval v majetku města, ale jeho údržba byla zanedbávána, teprve v polovině 70. let byla zahájena obnova celého areálu, kterou dokončil již nový majitel - městské muzeum Františkovy Lázně.půdorys

plán přízemí jádra
(podle P. Šebesty)

plán hradu po přestavbě v 1. pol. 14. stol.
(podle P. Šebesty)

výřez z katastrální mapy z r. 1841

000929-090
půdorysný plán z hradní expoziceikonografie

výřez z mapy z let 1748-62

rytina J. Richtera podle kresby F.A. Hebera (1846)

pohled od jihovýchodu
(anonym, pol. 19. stol.)

letecký pohled

vstupenka

razítkofotoalbum
předhradí

000929-070
vstupní brána s vpadlinou a kladkami padacího mostu

000929-071
holubník - součást národopisné expozice

000929-081
jižní barokní trakt

000929-110
?sýpka?

jádro
vnější pohledy

000929-073
vstupní (východní) průčelí

000929-074
arkýř jižního křídla

000929-076
jihovýchodní nároží

000929-078
jižní část vstupního renesančního křídla

000929-079
severovýchodní nároží

gotická branská věž

000929-077
pohled od jihovýchodu

000929-080
vstupní portál

000929-107
pohled od jihu

000929-108
pohled z příkopu

000929-103
západní stěna jižního křídla

000929-104
jižní stěna jižního křídla

000929-105
do čelního parkánu vestavěný renesanční trakt

000929-106
čelní příkop s parkánovou zdí

000929-112
jižní křídlo od jihovýchodu

nádvoří

000929-083
severovýchodní nároží nádvoří s renesančními arkádami

000929-085
nádvorní průčelí východního křídla

000929-082
nádvorní průčelí jižního křídla

erbovní galerie na nádvorním průčelé východního křídla

000929-086
?erb města Cheb?

000929-087
erb ?pánů? ze Seebergu

000929-088
erb ?pánů? ze Neubergu

000929-089
erb hrabat Nostitz-Rieneck

000929-100
západní průčelí severního křídla

000929-101
západní průčelí jižního křídla

000929-102
západní hradba nádvoří s bránou na ostrožnu

interiéry

000929-091
1. patro expozice měšťanského interiéru v jihovýchodním nároží

000929-092
přízemí - místnost v jihovýchodním nároží

000929-093
chodba 1. patra - pohled k severu

000929-094
obřadní síň v interiérech 1. patra

000929-095
portál z chodby do severního křídla

000929-096
expozice v černé kuchyni

000929-097
ozdobné zábradí schodiště

000929-098
erb zasazený do jižní zdi chodby 1. patra

© 2000, 2001 Zany