[HLAVNÍ STRÁNKA]

Rosa coeli (Růže nebeská)
(klášter premonstrátek v Dolních Kounicích)

pohled ze severozápadního křídla zámku
000902-149
pohled ze severozápadního křídla zámku

Poloha: okres Brno - venkov, uprostřed města Dolní Kounice
Majitel: Brněnské biskupství
Uživatel: Městský úřad Dolní Kounice
Adresa: Dolní Kounice, 664 64
telefon: 0502/420004 (MěÚ), 05/43235030 (biskupství)
dkounice@mboxr.cz
WWW:
Expozice: areál kláštera s křížovou chodbou a rajským dvorem, kaplí, sakristií a schodišťovou věží
Otevřeno: květen - září: So, Ne, sv 10-12, 13:30-17
Prohlídka: samostatně nebo s průvodcem 30 min, max 40 osob
Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 15,- a 12,- Kč
Doprava: autobus 300 m, vlak 3 km (Moravské Bránice), parkoviště (i bus) 100 m
Prameny:
  1. Památky v okrese Brno-venkov
  2. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
  3. Jaroslav Petrů: "Rosa coeli v Dolních Kounicích", Krajské střed. památkové péče a ochrany přírody v Brně, 1965
Datum návštěvy: 1.-2.9. 2000


půdorysný plán
půdorysný plánvstupenka
vstupenka
razítko razítkofotogalerie
celkový pohled od jihu
000902-135
celkový pohled od jihu
pohled ze severozápadního křídla zámku
000902-149
pohled ze severozápadního křídla zámku
brána do hospodářského dvora
000901-092
brána do hospodářského dvora

vstupní průčelí
vstupní průčelí
000902-107
vstupní průčelí
vstupní průčelí
000901-085
vstupní průčelí
vstupní průčelí - detail portálu
000901-086
hrotitý portál s reliefem Krista
vstupní průčelí - detail zbytků kružbového okna
000901-091
detail zbytků kružbového okna
chrámová loď
jižní transept lodi
000902-110
jižní transept lodi
presbyterium
000902-111
presbyterium
okno ze schodišťové vížky v jihozápadním nároží
000902-122
okno ze schodišťové vížky v jihozápadním nároží
detail výzdoby
000902-123
detail výzdoby
celkový pohled ze schodišťové vížky v jihozápadním nároží
000902-130
celkový pohled ze schodišťové vížky v jihozápadním nároží
křížová žebrová klenba zákristie
000902-133
křížová žebrová klenba zákristie
rajský dvůr
rajský dvůr - východní ambit
000902-113
východní ambit
rajský dvůr - východní stěna
000902-114
východní stěna
erb z náhrobku Žabků z Limberka
000902-116
erb z náhrobku Žabků z Limberka
rajský dvůr - severovýchodní nároží
000902-120
rajský dvůr - severovýchodní nároží
kapitulní síň
křížová žebrová klenba
000902-118
křížová žebrová klenba
pohled k západu
křížová žebrová klenba - pohled z 1. patra ochozu rajského dvora
000902-124
křížová žebrová klenba
pohled z 1. patra ochozu rajského dvora
kapitulní síň - konzola křížové žebrové klenby
000902-128
kapitulní síň - konzola křížové žebrové klenby

© 2000-2001 Zany