Terminologický slovník


Ch

châtelet speciální francouzský typ předbraní s nárožími zesílenými věžicemi (Týřov)
chronogram vyznačení letopočtu v nápise tak, že písmena shodující se s římskými číslicemi jsou velikostí popřípadě jinak (barevně, zlacením) odlišena od ostatních písmen. Jejich součet pak dá požadovaný rok.