[HLAVNÍ STRÁNKA]

Angerbach u Kožlan
zaniklý raně gotický hrad

Poloha: na ostrožně nad soutokem Hradeckého a Jaselského potoka (okr. Plzeň - sever)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: vstup volný
Doprava: bus 2 km (Kožlany, u školy), odtud po silnici směrem na Čistou až k mostu přes potok, zde kolem plotu tenisových kurtů nahoru na ostrožnu
parkoviště 200 metrů (u tenisových kurtů
mapa KČT 1:50000 č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě", Academia, Praha 1998
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 5.6. 2001přehled dějin
I přes své nevýrazné zbytky má Angerbach v dějinách českého hradního stavitelství své nezastupitelné místo. Postaven byl někdy kolem poloviny 13. století a jeho existence nepřesáhla horizont následujících sta let. Jeho jméno je shodné s německým názvem hradu Týřova, k jehož zboží také náležel. U takovýchto hradních dvojic bylo obvyklé, že se v písemných pramenech objevuje pouze větší z nich, proto nepřekvapuje, že o Angerbachu nemáme za celou dobu jeho existence žádné zmínky.popis
Dvoudílný bezvěžový hrad přechodného typu odděloval od ostrožny široký příkop, před nímž byl vyhozen val. Za příkopem byla přední zhruba obdélná část hradu opevněná pouze roubenou stěnou. Hlavní stavbu zde představovala do skály zasekaná zemnice se stěnami tvořenými zídkou z kamenů kladených nasucho.
Zadní část hradu odděloval opět příkop překlenutý dřevěným mostem. Čelo i boky zadní části tvořil val s čelem z kamenné plenty kladené nasucho bez malty. Zadní stranu zaujímal palác z hrázděného zdiva s výplní z břidlice. Zadní strana budovy tvořila součást obvodového opevnění. Jediná další budova byla zřejmě zemnice na severní straně. Opyš za palácem přetínaly dva příkopy.


půdorys

hmotová rekonstrukceikonografie
není k dispozici


fotoalbum

přední hrad

010506-109
pohled přes příkop zadního hradu

010506-113
čelní příkop - pohled k severu

010506-114-115
čelo předního hradu

zemnice

010506-110
jihozápadní nároží

010506-111
západní stěna

010506-112
severozápadní nároží

zadní hrad

010506-116
pohled z předního hradu přes příkop

010506-117
příkop mezi zadním a předním hradem od jihu

010506-118
plocha zadního hradu

010506-120
zadní hrad od východu

opyš

010506-119
první příkop na opyši od jihu

010506-121
druhý příkop na opyši od západu

010506-122
konec ostrožny na soutoku potoků (vpravo plot tenisových kurtů, odtud po hřebenu ostrožny až ke zbytkům hradu)

© 2001 Zany