Terminologický slovník


L

latrán (z lat. lateranus) - opevněné podhradí připomínající městečko. Městečkem v pravém slova smyslu však není, je přímým přílušenstvím hradu. S oblibou jej užívali Vítkovci ve své jihočeské doméně (Český Krumlov, Příběnice, Maidštejn)
Liebscher Karel (*1851) český krajinář a ilustrátor, pro kastellologii jsou cenné především jeho kresby hradů a zámků, z nichž byla významná část zveřejněna v díle profesora Sedláčka, kromě domácíhch námětu se zaměřil i na oblast kolem Středozemního moře. Od roku 1882 pravidelně vystavoval, podílel se i na tvorbě panoramatu "Hájení Kamenného mostu" dnes umístěného na Petříně
loggie část stavby otevřená na jedné až třech stranách arkádami, u nás se uplatňovala především jako spojující chodba