Terminologický slovník


M

magister fabricae (též rector fabricae) - administrativní ředitel či organizátor stavby jmenovaný z řad šlechty, měšťanstva či královských úředníků. Funkci magistra fabricae máme doloženu především pro hrady Karla IV. - na Kašperku jím byl Vít Hedvábný, na Radyni snad Zdeslav Chlup, na Karlsfriedu Tista z Hedčan, na Milíně Albrecht st. z Kolovrat. Na Novém Hradě u Kunratic Václava IV. to byl novoměstský konšel Hertvín.
majorát dědická posloupnost kdy dědicem je nejstarší z nejbližších zákonných dědiců posledního držitele
minorát dědická posloupnost kdy dědicem je nejmladší z nejbližších zákonných dědiců
manský statek léno, na kterém je vázána určitá služební povinnost, u urozených manů především vojenského rázu při službě na hradě či jeho obraně. Díky písemným pramenům máme nejlépe zachované manské systémy hradů Karlštejna a Křivoklátu
Menclová Dobroslava (*2.1.1904; +19.11.1978)
česká architektka a historička umění. Snažila se především najít místo hradu v dějinách umění, proto se trochu jednostranně zaměřila především na výtvarnou složku hradu vytrženou z dalších souvislostí. Spolu se svým manželem prováděla na některých hradech i archeologické výkopy. Z jejího pera pochází četné monografické i syntetizující práce. Stěžejní význam měla rozsáhlá dvoudílná práce "České hrady". Ta vznikla již v padesátých letech, vyjít však mohla až roku 1972 (1. vydání) a 1976 (2. vydání).