[HLAVNÍ STRÁNKA]

Starý Rybník

gotický renesančně přestavěný hrad, později v sousedství postaven empírový zámek


Poloha: zřícenina hradu na skalnatém hřbetu mezi dvěma rybníky ve stejnojmenné obci (okr. Cheb)
Majitel: právnická osoba
Otevřeno: zřícenina = volný vstup
Doprava: bus 300 m (linka č. 410130 Cheb - Plesná), vlak 1, 5 km (zast. Skalná, trať Cheb - Luby)
parkoviště 100 m
mapa KČT 1: 50000 č. 1 "Ašsko a Chebsko", čtverec D2
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. Jiří Úlovec: "Hrady, zámky a tvrze na Chebsku", Chebské muzeum, Cheb, 1998
Datum návštěvy: 29.9. 2000přehled dějin, popis
Vesnici Starý Rybník drželi od roku 1299 Rabové z Mechelsgrünu. Někdy kolem poloviny 14. století si mezi dvěmi rybníky vystavěli nové sídlo, po kterém se psali poprvé roku 1364. Brzy poté se neznámým způsobem dostalo do držby chebských měšťanů Frankengrünerů a po nich Gumerauerů a Brambachů. Téměř celé 16. století je panství v rukou pánů z Wirspergu. I v dalších letech se majitelé často střídali - Trautenbergerové, Hartenberkové, Perglarové z Perglasu a další. Roku 1787 jej koupil Jan Jiří Wilhelm, jehož potomci, povýšení do šlechtického stavu s přídomkem z Helmfeldu, udrželi zboží až do roku 1945.
Do téměř pravidelně obdélného hradu se vstupovalo od severu branou vedle čtverhranné věžovité stavby. V jižní části stál třípatrový palác. Z něj zůstaly kromě sklepů zachovala ve značné části západní zed, východní zeď a střední příčka téměř zanikly. Od jihu palác zpevňovaly dvě půlválcové věže, z nichž se opět zachovala pouze část západní. Kolem poloviny 15. století byl hrad přestavěn. Vstupní stranu zaujalo nové křídlo, které pohltilo zbytek staré věžovité stavby.
V této podobě se hrad dochoval a zřejmě byl i obýván až do požáru roku 1792. Tehdy se zčásti změnil ve zříceninu, vstupní budova bylo však používáno až do počátku 20. století. Tehdy byla opuštěna a rovněž se rozpadla. Po zkáze hradu si Wilhelmové postavili na sever od něj empírový zámek.půdorys

plán hradu podle D. Menclové

plán přízemí hradu

výřez z katastrální mapy z r. 1841ikonografie

rytina J. Harnische podle kresby F.A. Hebera (1846)

letecký pohled

kresba zachycující stav před r. 1893fotoalbum

vstupní křídlo

000929-027
vstupní průčelí od severozápadu

000929-028
západní stěna

000929-029
interiér přízemí

000929-033
čepy uložení padacího mostu

první patro

000929-034
celkový pohled od jihu

000929-031
pohled k západu

000929-032
severovýchodní nároží


jižní palác
interiér

000929-030
jihovýchodní nároží

000929-045
západní stěna

000929-046
východní stěna se špaletou okna

suterén

000929-035
suterén - západní místnost

000929-036
suterén - východní místnost

vnější pohledy

000929-038

000929-040

000929-039

000929-041

000929-037
jihozápadní věžice jižní čelo s oběmi věžicemi západní stěna
pohled od jihu          a od severu

východní stěna

000929-042
pohled od jihu

000929-044
východní stěna
střílnovitá okénka 1. patra

000929-043
detail okénka s trojlistým závěrem

© 2000 Zany