[HLAVNÍ STRÁNKA]

Nový Stránov
gotický hrad přestavěný na renesanční a novorenesanční zámek

celkový pohled od jihu
C010-05
celkový pohled od jihu
Poloha: okres Mladá Boleslav, na ostrohu nad obcí Krnsko
Majitel: Ing. Jaromír Šimonek a MUDr. Blanka Horová
Uživatel: majitel
Otevřeno: denně mimo pondělí
vstupné: 40,- Kč
Doprava: autobus 1 km (Krnsko), vlak 2 km (Krnsko)
Prameny:
  1. Oberro Software - CD ROM "Hrady a zámky"
  2. Pavel Vlček: "Ilustrovaná encyklopedie českých zámků", Libri, Praha 1999
  3. Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM, Aion s.r.o., Praha 1997
Datum návštěvy: 8.4. 2000přehled dějin, popis
Původní hrad, jenž byl středem poměrně rozsáhlého panství, nechal postavit Jaroš ze Svojovic v letech 1463 - 1468. Do počátku 17. století spadá významná pozdně renesanční přestavba hradu v zámek. Z nejstarší doby pochází mohutná šestiboká věž, k ní přiléhá palác z renesanční přestavby. Z této doby pocházejí i některé další části zámku. Nejpůsobivější je jižní spojovací křídlo s trojnásobnou, oboustranně otevřenou arkádou o čtyřech obloucích. Dnešní podoba zámku pochází s poslední stavební úpravy v novorenesančním slohu, kterou provedl v letech 1890 - 1894 podle projektu Josefa Schulze stavitel J. Mráz na zakázku Marie z Valdštejna - Vartemberka.
Přístup do zámku vede stromořadím od pozdně gotické brány s mostem, která byla součástí opevnění předhradí. V interiérech se ze starších fází zachovaly pouze zbytky nástěnných maleb z 16. a 17. století a některé architektonické články a součásti výzdoby jako je ostění oken nebo erby stránovských vrchností. V poničené zámecké kapli je portál z konce 15. století. Interiér zámku byl po zestátnění zcela přizpůsoben funkci dětského domova.
U vstupu na most přes původní příkop nás zaujaly dva erbovní reliefy, z nichž jeden se opakoval i na troskách sousedního polozříceného kostela sv. Václava z r. 1767. Na jednom z nich byly tři ptačí hlavy, na druhém křídlo polcené s pětkrát děleným štítem. Husí hlavy patřily stavebníku kostela Janu Václavu Příchovskému z Příchovic, křídlo pak jeho manželce z původně braniborského hraběcího rodu Roze z Lisova. Příchovský erb můžeme v mnohem kvalitnějším zpracování nalézt na arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí v Praze, který dal vystavět bratr Jana Václava pražský arcibiskup Antonín Petr.půdorys
půdorys
půdorysikonografie

rytina K. Němečka
(konec 19. století)fotoalbum
pohled od východu přes údolí Jizery od Starého Stránova
C009-26
pohled od východu přes údolí Jizery od Starého Stránova
východní průčelí
C009-31
východní průčelí
severní průčelí
C009-32
severní průčelí
jižní průčelí s věží
C009-33
jižní průčelí s věží
jižní arkády ze zahrady
C009-34
jižní arkády ze zahrady
jižní arkády a schodiště ze zahrady
C009-35
jižní arkády a schodiště ze zahrady
věž a vstupní průčelí z příkopu
C009-36
věž a vstupní průčelí z příkopu
severní průčelí
C010-00
severní průčelí
jižní arkády z nádvoří
C010-01
jižní arkády z nádvoří
jihozápadní roh nádvoří a věž
C010-02
jihozápadní roh nádvoří a věž
schodišťová věž v severozápadním rohu nádvoří
C010-03
schodišťová věž v severozápadním rohu nádvoří
kněžiště kostela sv. Václava
C010-04
kněžiště kostela sv. Václava